Русская версия Slovenščina English

Na Slovensku odštartoval vzdelávací projekt venovaný životu a dielu Lva Tolstého „Svetlo Yasnej Polyany“.

   Dňa 27. novembra 2023 sa v Európskom fonde slovanskej pisomnosti a kultúry (EFSPaK) v rámci vzdelávacieho projektu venovaného životu a dielu Lva Tolstého uskutočnila vernisáž fotodokumentačnej výstavy „Svetlo Yasnej Polyany“.
Výstavu organizuje Európsky fond slovanskej pisomnosti a kultúry za účasti Filozofickej fakulty univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica). Vystavené fotodokumentačné materiály poskytuje Štátne múzeum – majetok Lva Tolstého „Yasnaya Polyana“.
Prvýkrát sa slávnostné otvorenie výstavy uskutočnilo v zmiešanom offline a online formáte. Viac ako 150 študentov a učiteľov gymnázií A. Einsteina a Ivana Horvata z Bratislavy. Ďalší účastníci boli spojení prostredníctvom videokonferencie.
  Prezident EFSPaK Prof. Igor Ivanovič Bondarenko, riaditeľka múzejného statku „Jasnaja Poliana“ Ekaterina Aleksandrovna Tolstaya, vedúca výstavného oddelenia múzejného statku Maria Aleksandrovna Arshakyan, dekanka Filologickej fakulty Štátnej pedagogickej univerzity Surgut, kandidátka filologických vied, docentka, Profesor Nikolaj Vasiljevič Ganushchak, doktor filozofie na Filozofickej fakulte univerzity Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko) Igor Tsintula, zástupca sekcie ruského jazyka Ruského domu v Jordánsku Tamara Aleksandrovna Abd AlkAder (Ammán, Jordánsko). „Svetlo Yasnaya Poliana“ je jedinečná výstava fotografií interiéru a exteriéru panstva, spisovateľovej rodiny a hostí Yasnej Poliany, ktoré vznikli počas života Lva Tolstého.
  Prezident EFSPaK Prof. I.I. Bondarenko pri privítaní publika citoval slová Lva Tolstého z jeho denníka: „Vyhýbajte sa všetkému, čo ľudí oddeľuje, a robte všetko, čo ich spája.“ Prof. Igor Ivanovič poznamenal veľkú úlohu Tolstého v jednote národov a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení výstavy.
  Riaditeľka Múzea Lva Tolstého Jekaterina Aleksandrovna Tolstaya poukázala na úlohu spisovateľových filozofických traktátov a ich vplyv na vývoj rôznych kultúr vrátane Slovenska. Začiatkom 20. storočia sa na Slovensku, podobne ako na iných územiach východnej Európy, rozvinulo jeho tolstého hnutie, mnohí slovenskí intelektuáli sa inšpirovali Tolstého myšlienkami o morálnom sebazdokonaľovaní, hlásali nenásilie a snažili sa aplikovať jeho filozofiu do života. Distribuovali aj Tolstého diela, prekladali ich do rodného jazyka.
  Slovenský historik Maroš Machuga hovoril o svojom krajanovi a vernom spisovateľovom kolegovi Dr. Dušanovi Makovičovi, čím dokázal, že Tolstého spojenie so Slovenskom je skvelé a že dnešná výstava je len začiatkom skvelej spolupráce. Na záver slávnostného otvorenia výstavy vedúci oddelenia ruského jazyka gymnázia Alberta Einsteina (Bratislava) Inna Horvatova poďakovala organizátorom podujatia a poukázala na ich význam pri porozumení ruskej kultúry pre študentov, ktorí študujú ruský jazyk do hĺbky.
  Vernisáž výstavy dopadla napínavo a zaujímavo, prítomní si odniesli množstvo dojmov zo zaujímavých historických faktov zo života génia. Výstava je určená širokému publiku, predovšetkým mladým ľuďom, ktorým môže byť hľadanie mladého Tolstého blízke.
Svoje vedomosti o Tolstom si môžete rozširovať prostredníctvom výstavy do 1. marca 2023. Vstup zdarma.

Video z konferencie Zoom: https://youtu.be/OaY58cT-JOU