Русская версия Slovenščina English

Na Slovensku vyšlo nové unikátne rusko-slovenské vydanie „Rozprávky o Igorovom ťažení“.

Starobylý ruský hrdinský epos „Príbeh Igorovho ťaženia“ z 12. storočia je nielen ruskou literárnou pamiatkou, ale aj originálnym, jedinečným dielom, ktoré patrí celému šíremu slovanskému svetu ako samostatnému kultúrno-historickému spoločenstvu a na tzv. zároveň zaujíma významné miesto v dejinách ruskej i svetovej literatúry.

Podľa rozhodnutia UNESCO oslavoval celý kultúrny svet v roku 1987 800. výročie vzniku diela „Rozprávka o Igorovom ťažení“, čím potvrdil jeho jedinečnosť. Slovenskí čitatelia mali možnosť zoznámiť sa s týmto vynikajúcim dielom už v roku 1947, keď prvýkrát vyšlo v Bratislave v preklade Alexandra Vasilieviča Isačenka s ilustráciami - drevorezbami Ľudovíta Fullu. V roku 1960 dielo do slovenčiny preložil Jan Komorowski a posledné vydanie v slovenčine v preklade Eleny Križanovej-Brindzovej a s ilustráciami Vincenta Gložnika vyšlo v roku 1986.

K rozhodnutiu podrobne si toto dielo preštudovať a znovu vydať na Slovensku nepochybne prispela moja osobná návšteva Jaroslavského Kremľa, kde sa nachádza múzeum „Príbeh Igorovho ťaženia.“ Jediný výtlačok „Príbehu Igorovho ťaženia“ z r. 16. storočia, ktorý bol z kláštora ukradnutý v roku 1795 a neskôr, v roku 1800, knihu prvýkrát vydal I. Musin-Pushkin. Toto miesto sme navštívili v rámci slovenskej delegácie Jubilejného všeslovanského zjazdu v roku 2017.

V nami vydanej knihe ponúkame slovenskému čitateľovi preklad slávneho eposu, ktorý pripravil známy slovenský spisovateľ, prekladateľ a odborník v oblasti ruského jazyka Jaroslav Reznik. Naším cieľom je sprístupniť túto výnimočnú literárnu pamiatku novým generáciám slovenskej kultúrnej obce v novom šate.

Toto vydanie je doplnené krásnymi ilustráciami slovenskej výtvarníčky Miliny Zimkovej, ktorej tvorba má výrazné farebné kvality a sklon k abstraktnej imaginácii. Okrem toho kniha obsahuje ruskú verziu známeho ruského básnika V. A. Žukovského a pôvodnú staroruskú verziu textu. Doslova prinášame aj analýzu tohto najväčšieho diela jeho skutočného znalca, vynikajúceho ruského filológa Dmitrija Sergejeviča Lichačeva.

Ústredné miesto Rozprávky o Igorovom ťažení v ruskej literatúre podrobne ukázal Lichačev v knihe Rozprávka o Igorovom ťažení a kultúre svojej doby (1978). Neznámy autor tohto hrdinského eposu, umelec vysokej kultúry, dokázal pretaviť typickú zápletku ruských dejín do diela mimoriadnej sily a skutočne národného pokladu, kde hlavnou myšlienkou je vlastenectvo.

Krutá porážka, ktorú princ Igor utrpel počas svojho ťaženia, poslúžila autorovi ako príležitosť k nádherným úvahám o osude ruskej krajiny a apeloval na kniežatá s výzvou, aby ukončili vzájomné spory a zjednotili sa v boji proti nepriateľovi. . Okrem vlastenectva je v epose aj univerzálna téma – smútok žien nad stratenými životmi mužov. Ako ukazuje čas, výzvy k vlastenectvu a humanizmu sú stále aktuálne.

Na záver je logické skonštatovať, že ani minulé storočia neovplyvnili a už vôbec neznížili silu, poetiku a krásu jedinečného hrdinského eposu. Naopak, záujem o túto krásnu literárnu pamiatku rastie. Nech sa táto naša vydavateľská iniciatíva stane príspevkom ku kultúrnemu, jazykovému a duchovnému zblíženiu bratských slovanských národov. Keďže je táto kniha dvojjazyčná, takpovediac slovensko-ruská, sme si istí, že bude zaujímavá a samozrejme aj užitočná pre študentov a všetkých milovníkov a znalcov ruského jazyka.


Autor: Miloš Zverina