Русская версия Slovenščina English

Kniha sv. Nikolaja Velimiroviča „Modlitby na jazere“ vyšla na Slovensku v českom preklade

   Na konci júna 2021 vyšiel na svetlo sveta preklad knihy poučení svätých otcov Modlitby na jazere, ktorú v rokoch 1921 - 1922 napísal biskup Nikolaj Srbský (Velimirovič). Preklad knihy do češtiny zo srbskej predlohy pripravil vladyka Kryštof, čestný metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Publikáciu vydala Európska akadémia pre bezpečnosť a konflikty s podporou Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry.

Biskup Nikolaj Srbský patrí medzi najvýznamnejších teológov 20. storočia. Tento nadaný rečník, vo svojej dobe zvaný srbským Zlatoustom, je autorom obsiahlych bohosloveckých spisov a kníh s filozofickým a historickým obsahom. Po absolvovaní štúdia na Belehradskom seminári, v švajčiarskom Berne a na Oxfordskej univerzite bol v roku 1919 zvolený za biskupa žičského a o dva roky neskôr sa začal starať aj o ochridskú eparchiu. Za svoj protifašistický postoj počas druhej svetovej vojny bol uväznený a v roku 1944 umiestnený do koncentračného tábora Dachau. Potom ako sa v Juhoslávii ujala moci ateistická vláda, zostal v emigrácii. Najprv žil v Anglicku, potom v USA, kde pokračoval v pastoračnej činnosti. Zomrel v pravoslávnom kláštore svätého Tichona v štáte Pensylvánia v roku 1956. V roku 1991 boli jeho pozostatky prenesené do vlasti, kde ho v roku 2003 Posvätný synod srbskej pravoslávnej cirkvi vyhlásil za svätého.

Modlitby na jazere sú jednou z najsvojráznejších kníh biskupa Nikolaja Srbského. Je to úprimný a prenikavý rozhovor ľudskej duše s Bohom, plný múdrosti, pokory, viery a nádeje.