Русская версия Slovenščina English

V Ruskom centre sa uskutočnil seminár na tému „Trendy v rozvoji technológií vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka a kľúčové smery činnosti

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->  V podvečer nového akademického roka sa dňa 7. septembra v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konal praktický seminár na tému „Trendy v rozvoji technológií vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka a kľúčové smery činnosti“.

Cieľom podujatia bolo pomôcť učiteľom ruštiny ako cudzieho jazyka sa bez problémov pustiť do výučby v prezenčnej ako aj online podobe.

Na seminári sa preberali súčasné trendy v rozvoji technológií vyučovania a vymedzili sa hlavné smery činnosti Ruského centra v novom školskom roku.

Konštatovalo sa, že Ruské centrum je pripravené na prezenčné a aj na online vyučovanie. Tento rok sa aktualizovali existujúce programy a pripravili sa nové, ako napríklad „Ruština pre bilingválne deti“, „Kurz praktického jazyka“.

Prezenčná forma vyučovania poskytne poslucháčom viac možností na integráciu do vzdelávacieho prostredia, uplatňovanie svojich vedomostí a zručností v praxi v novom a modernom jazykovom laboratóriu, zároveň ich čakajú kultúrne podujatia, stretnutia so zaujímavými osobnosťami – rodenými hovorcami, virtuálne návštevy ruských miest a veľa iného.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Osobitnou témou seminára bola realizácia projektu „Online škola Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry“.

V rámci realizácie projektu vznikla úzka spolupráca s ruskými vysokými školami a v blízkej budúcnosti sa spustí vzdelávacia platforma. Umožní to spojiť zdroje rozvoja v perspektívnom smere a zdieľať navzájom úspešné skúsenosti.