Русская версия Slovenščina English

Slovenskí vyučujúci ruského jazyka na vysokých školách sa zúčastňujú online kurzu pre zvyšovanie kvalifikácie na Gercenovej pedagogickej univerzite

V predvečer nového školského roka, v dňoch 16. až 29. augusta 2021, sa vyučujúci ruského jazyka zo slovenských univerzít zúčastňujú dvojtýždňového online kurzu pre zvyšovanie kvalifikácie s názvom „Súčasné trendy ruštiny ako cudzieho jazyka a metodológie jej vyučovania v cudzojazyčnom prostredí“.

Program organizoval Fond „Russkij mir“ v spolupráci s Ruskou štátnou pedagogickou univerzitou A. I. Gercena (Petrohrad, Rusko).

Program je určený pre vyučujúcich ruštiny ako cudzieho jazyka na zahraničných vysokých školách.

V rámci programu odborníci poprednej ruskej univerzity priblížia trendy v rozvoji ruského jazyka a o metódach jeho vyučovania a porozprávajú o svojich skúsenostiach.

16. august, prvý deň školenia, sa venoval oboznamovaniu sa s tradíciami a inováciami v metodológii vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka, ako aj s novou slovnou zásobou, ktorá vznikla v ruskom jazyku v 21. storočí.

V nasledujúcich dňoch sa poslucháči oboznámia s interkultúrnymi procesmi, so súčasnými literárnymi smermi v Rusku, zúčastnia sa na komunikatívnych seminároch.

Je potešujúce, že prvý deň prednášok sa niesol v odbornej a zároveň aj priateľskej atmosfére, vrátane diskusií a zdieľania pedagogickej praxe.

Poslucháčov čaká ďalších 70 hodín užitočnej práce, nových vedomostí a informácií, ktoré nepochybne budú prínosom v činnosti učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka.

Mgr. Igor Cintula,

doktorand Katedry ruského jazyka Filozofickej fakulty 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko