Русская версия Slovenščina English

Piaty ročník medzinárodnej olympiády z ruského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave pozýva zahraničných študentov – poslucháčov kurzov ruštiny ako cudzieho jazyka na univerzitách a súkromných školách – na účasť v piatom ročníku každoročnej olympiády z ruského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov v dištančnej podobe.

Olympiádu organizuje Katedra ruského jazyka, teoretickej a aplikovanej lingvistiky Udmurtskej štátnej univerzity (Rusko, mesto Iževsk).

Olympiáda overuje vedomosti z ruského jazyka a kultúry. V roku 2021 sa ako hlavná kulturologická téma zvolila súčasná ruská filmová tvorba.

Registrácia účastníkov je otvorená do 20. marca 2021 na odkaze: https://forms.gle/PHa1eKg4FXCTuLaCA

Olympiáda prebieha v dvoch kolách:

  • Prvé kolo (výberové, dištančné) – zahŕňa riešenie testových úloh a zodpovedanie otvorených otázok – potrvá od 22. marca 2021 do 04. apríla 2021
  • Druhé kolo (finálové, dištančné) – predpokladá vypracovanie tvorivého zadania – potrvá od 05. apríla 2021 do 11. apríla 2021

Súťažiaci sú zoskupení do dvoch kategórií:

1. kategória: účastníci, ktorí ovládajú ruštinu na základnej úrovni a učia sa ruštinu nie dlhšie ako jeden rok (A1-A2);

2. kategória: účastníci, ktorí ovládajú ruštinu na pokročilej úrovni a učia sa ruštinu dlhšie ako rok ale kratšie ako tri roky (B1-B2).

! Pre študentov oboch kategórií nesmie byť ruština materinským jazykom alebo vyučovacím jazykom na škole.

Podrobnejšie informácie a spojenie s organizátormi:

tel. č. 8-(3412)-916-156,

email: russistoria@mail.ru

web: https://kafrusizh.wixsite.com/kafrus/олимпиада-по-русскому-языку-для-ино