Русская версия Slovenščina English

Online kurz zvyšovania kvalifikácie pre zahraničných učiteľov ruštiny ako cudzieho jazyka na Gercenovej univerzite sa skončil

27. august bol posledným dňom dvojtýždňového online kurzu zvyšovania kvalifikácie „Súčasné trendy ruštiny ako cudzieho jazyka a metodológie jej vyučovania v cudzojazyčnom prostredí“ pre zahraničných učiteľov ruského jazyka a literatúry, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí vysokoškolskí vyučujúci z rôznych miest.

Lektori z poprednej ruskej univerzity priblížili svojim kolegom súčasné trendy v rozvoji ruského jazyka a v metodológii jeho vyučovania a podelili sa o svoje skúsenosti.

V rámci intenzívneho harmonogramu online kurzu sa vyučujúci zúčastnili na tvorivých dielňach, prednáškach a seminároch, získali nové vedomosti, osvojili si lingvodidaktické a odborné kompetencie, potrebné pre efektívne vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo svojich krajinách.

Program zvyšovania kvalifikácie vytvoril medzinárodnú pôdu na výmenu skúseností s vyučovaním ruského jazyka v rôznych krajinách a spojil učiteľov z rôznych krajín, a tak vytvoril základ pre ďalšiu spoluprácu medzi vyučujúcimi ruštiny ako cudzieho jazyka z celého sveta.

Mgr. Igor Cintula,

doktorand Katedry ruského jazyka Filozofickej fakulty

Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko