Русская версия Slovenščina English

Totálny diktát z ruského jazyka sa konal v Nitre

Dňa 13. apríla 2019 sa Slovensko po štvrtýkrát zúčastnilo celosvetovej akcie „Totálny diktát“. Centrá pre písanie boli usporiadané vo viacerých mestách – v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Martine a Prešove.

Tento rok Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave organizovalo Totálny diktát z ruského jazyka spolu so spolkom krajanov „Zväzom Rusov na Slovensku“. Nebolo to prvé spoločné podujatie, ktoré bolo úspešne usporiadané dvoma priateľskými občianskymi združeniami. Za miesto konania akcie bolo zvolené najstaršie slovenské mesto Nitra.

Podľa ustálenej tradície poskytuje svoje kancelárske priestory pre akciu na Slovensku spoločnosť známeho krajana-podnikateľa z Tatarstanu Talgata Izmailova. Preskúšať svoje vedomosti z ruského jazyka prišlo 8 ľudí, občanov Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu, ktorí bývajú v Nitre a jej okolí. Niektorí účastníci prišli aj s deťmi.

Stretnutie krajanov na Totálnom diktáte nie je iba skúškou vedomostí z gramatiky a syntaxe ruského jazyka. Je to aj možnosť stretnúť sa so starými kamarátmi, spoznať tých, čo len nedávno prišli na Slovensko, vymeniť si skúsenosti zo života v novej krajine, zdieľať dojmy a získať praktické rady. Je to aj možnosť porozprávať sa v ruskom jazyku, a samozrejme aj prijemne stráviť čas posedením pri čaji po ukončení vedomostnej skúšky.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Zástupkyňa Ruského centra prišla do Nitry nielen ako „diktátorka“ a kontrolórka prác krajanov, ale aj ako metodička. Keďže medzi účastníkmi Totálneho diktátu boli aj študenti slavistiky, pedagógovia a ruštinári, po skončení akcie sa usporiadal rýchly seminár z metodiky vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka.

Účastníci tohto metodického seminára rozprávali o skúsenostiach a plánoch organizácie vyučovania ruského jazyka v Nitre. Na záver dostal každý účastník časopis „Russkij mir. ru“ ako dar od Ruského centra.