Русская версия Slovenščina English

Zväz Rusov na Slovensku oslávil 20. výročie

Dňa 16. februára 2018 sa v Bratislave konalo slávnostné zhromaždenie krajanov pri príležitosti 20. výročia založenia občianskeho združenia Zväz Rusov na Slovensku. Na toto stretnutie pricestovali krajania z rôznych kútov Slovenska.

Históriu vzniku organizácie priblížil jeden zo zakladateľov Zväzu Alexander Čumakov. Od momentu vzniku v decembri 1997 a počas nasledujúcich desiatich rokov bol stálym vedúcim organizácie a je v súčasnosti jej Čestným predsedom.

Ešte pred druhou svetovou vojnou existovalo niekoľko desiatok združení krajanov. Po skončení vojny bol založený Zväz sovietskych občanov na Slovensku. Po rozpade Sovietskeho zväzu vznikla pre diaspóru potreba vytvoriť združenie s cieľom zachovania národných tradícií, ruského jazyka a kultúry.


Dnes spája Zväz Rusov osem právne autonómnych regionálnych organizácií krajanov fungujúcich v rôznych regiónoch Slovenska. Všetky organizácie realizujú činnosť v literárnej, hudobnej, historicko-archívnej, vydavateľskej a športovej sfére. Odo dňa založenia sa vydáva časopisvruskom jazyku „Vmeste“ (v slovenskom preklade „Spolu“). Najmä vďaka úsiliu Zväzu bolo slovenskou vládou uznané postavenie ruštiny ako jazyka národnostnej menšiny.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie ocenilo aktivistov diplomami. Zamestnanci Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnili zhromaždenia a privítali krajanov pri príležitosti výročia.

Na záver slávnostnej časti večera sa konalo vystúpenie operného sólistu Slovenského národného divadla Sergeja Tolstova.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Vládla priateľská atmosféra. Krajania napiekli ruské pirohy a iné dobroty. Každý mal chuť debatovať, nikomu sa nechcelo odísť.

Podivuhodný rozprávač Alexander Čumakov, živá história, priťahoval pozornosť. Ako syn ruského dôstojníka rozprával o ťažkých rokoch života ruskej emigrácie. Od jeho spomienok nebolo ľahké sa odtrhnúť.


Podujatie zaznamenali slovenské médiá, konkrétne televízna stanica STV 1 a Slovenský rozhlas.