Русская версия Slovenščina English

V Petrohrade sa uskutočnilo otvorenie medzinárodného kultúrneho fóra

Dňa 16. novembra 2017 sa v Petrohrade otvorilo 6. Medzinárodné kultúrne fórum. Za šesť rokov sa fórum premenilo z malej konferencii na veľkolepe kultúrne podujatie.

Tento rok sa na fóre zúčastnilo 79 krajín, vrátane Slovenska. Japonsko a Kazachstan majú špeciálny status „krajiny-hosťa“. Spolu sa na fóre zaregistrovalo 34 tis. účastníkov.

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin poslal pozdrav účastníkom 6. petrohradského medzinárodného fóra. Vo svojom telegrame zdôraznil, že „fórum dokázalo potrebu svojej existencie, stalo sa renomovaným priestorom pre priamy, zainteresovaný dialóg o aktuálnych otázkach rozvoja kultúrnej a humanitnej sféry.“

Cieľom fóra je podpora rôznych iniciatív, kultúrnej výmeny a spolupráce, ako aj pomoc pri propagovaní ruskej kultúry v zahraničí.

Stredobodom pozornosti je medzinárodná kultúrna spolupráca, odborné otázky filmového priemyslu, divadla, cirkusového umenia, animácie, knižničnej správy a ďalších oblastí kultúry.

V rámci fóra sú naplánované rôzne kultúrne podujatia, vrátane konferencie „Kultúra v revolúcii. Revolúcia v kultúre 1917 – 2017“.

Viac informácií: https://new.culturalforum.ru/