Русская версия Slovenščina English

Výstava kníh „Slovníky a encyklopédie ako sprievodcovia vedomosťami“

Dňa 1. septembra 2021 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave otvorila výstava kníh z tematiky „Slovníky a encyklopédie ako sprievodcovia vedomosťami“. V expozícii je predstavený bohatý výber slovníkov z knižničného fondu Ruského centra: slovníky ruského jazyka, príručky z ruskej kultúry, z kultúry pravoslávia a ďalšie. Na výstave sú široko zastúpené encyklopédie z histórie Ruska a detské ilustrované encyklopédie.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili vyučujúci gymnázií, poslucháči kurzov ruského jazyka, návštevníci centra, krajania s deťmi. Osobitný záujem poslucháčov kurzov ruského jazyka vyvolali ortografické slovníky, ktoré pomáhajú správne sa vyjadrovať v ústnom a písomnom styku.