Русская версия Slovenščina English

8. medzinárodné vedecko-vzdelávacie fórum mladých výskumníkov „Jazyky. Kultúry. Preklad“

Vážení kolegovia! Ruské centrum v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry vás pozýva na účasť na 8. medzinárodnom vedecko-vzdelávacom fóre mladých výskumníkov „Jazyk. Kultúra. Preklad“.

Organizátormi podujatia sú Vysoká škola prekladu Moskovskej štátnej univerzity M.V. Lomonosova v spolupráci s Ruskou akadémiou vzdelania s podporou Fondu „Russkij mir“.

Termín konania: 19.09 – 24.09.2021

Miesto konania: Centrum ruského jazyka a ruskej kultúry pri Univerzite Démokrita v Trácii, Komotiní (Grécko)

Na účasť sa pozývajú mladí bádatelia, uskutočňujúci prvé kroky vo výskume problémov medzinárodnej komunikácie, prekladu, vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka.

Program fóra zahŕňa nasledujúce vedecko-vzdelávacie podujatia:

  • prednášky, okrúhle stoly, prekladateľské ateliéry a semináre, organizované Vysokou školou prekladu za účasti skúsených odborníkov z ruských a zahraničných univerzít;
  • referáty a diskusie účastníkov fóra;
  • kultúrno-poznávacie podujatia.

Pracovný jazyk fóra – ruština.

Pre účasť na vedeckom fóre je potrebné vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho na adresu info_rusperevod@mail.ru do 05.09.2021 s témou „Международный научно-образовательный форум“.

Viac informácií o fóre a podmienkach účasti na ňom nájdete na http://esti.msu.ru/pages/science/conf/conf2021_557.html