Русская версия Slovenščina English

Pri príležitosti 60. výročia prvého letu človeka do vesmíru v Bratislave začali študovať dejiny kozmonautiky

Dňa 9. apríla, pár dní pred 60. výročím prvého letu človeka do vesmíru, sav Ruskom centre v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti akultúry konala otvorená hodina „Konštantín Ciolkovskij. Vizionár, vedec,realista?“

Hodina bola venovaná ruskému vedcovi a vynálezcovi, zakladateľovi teóriekozmonautiky, autorovi vedeckých prác z aeronautiky a raketovej dynamikyKonštantínovi Eduardovičovi Ciolkovskému.

Poslucháči kurzov ruského jazyka sa oboznámili so životopisom vedca, sozaujímavými skutočnosťami z jeho života, ktoré ho charakterizujú akotalentovanú osobnosť s obrovskou práceschopnosťou a vytvrvalosťou. Na stretnutísa premietali fragmenty filmu „Zázračný svet Ciolkovského“.

Následne sa konala skupinová diskusia venovaná významu jednej nešťastnejudalosti z detstva v Ciolkovského živote.

Študenti prejavili veľký záujem o dielo a osobnosť vedca. Zaznamenali ajjeho nevyčerpateľný optimizmus a vieru vo vedu.

Na záver stretnutia sa študenti zúčastnili flashmobu „#Я_Гагарин“ (#Som_Gagarin),ktorý odštartoval Prvý kanál ruskej televízie pri príležitosti prvého letučloveka do vesmíru. Každý z nás je v živote v niečom prvý. Preto si o sebemôžeme smelo povedať: „Som Gagarin!“.