Русская версия Slovenščina English

Online seminár na tému „Ruština ako cudzí jazyk“

Dňa 26. februára 2021 sa konal online seminár venovaný prezentácii Elektronickej vzdelávacej platformy „Ruština ako cudzí jazyk“.

Seminár organizovala spoločnosť „IPR Media“, najväčší vývojár digitálnych vzdelávacích a vydavateľských  zdrojov a partner fondu „Russkij mir“.

Platforma „Ruština ako cudzí jazyk“ obsahuje aktuálne moderné licencované publikácie, poskytnuté vedúcimi vydavateľstvami Vuzovskoje obrazovanie, Zlatoust, IPR Media, „Ruský jazyk. Kurzy“, Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova a ďalšími.

V platforme „Ruština ako cudzí jazyk“ je široko zastúpená vedecká a vzdelávacia literatúra z ruského jazyka, kultúry a umenia, histórie, spoločenských vied, psychológie, filozofie, ekonomiky a práva. Knižnica obsahuje umeleckú, vzdelávaciu, vedecko-populárnu literatúru, učebnice a metodické príručky, slovníky ruského jazyka, pomocné vydania, encyklopédie.

Účastníci seminára sa podrobne oboznámili s vydavateľstvom „IPR Media“ a s Elektronickou vzdelávacou platformou „Ruština ako cudzí jazyk“, s učebnicami a učebnými pomôckami z ruštiny ako cudzieho jazyka, s audio a video materiálmi a textami.

Zamestnanci a vyučujúci z Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa zúčastnili seminára, preštudovali si možnosti práce v Osobných rozhraniach v roli pedagóga a aj študenta, možnosti vytvorenia vyučovacích hodín a učebných plánov, synchrónneho a asynchrónneho kontaktu medzi vyučujúcim a študentom.

Prístup k systému a plnotextovým verziám je možný bez obmedzení – 24 hodín, 7 dní v týždni, z ľubovoľného zariadenia.

Viac na: https://www.ros-edu.ru/