Русская версия Slovenščina English

Ruské centrum v Bratislave sa zúčastnilo XIV. ročníka Zhromaždenia Ruského sveta

Dňa 10. novembra 2020 ukončil svoju činnosť XIV. ročník Zhromaždenia Ruského sveta, ktoré sa po prvýkrát konalo v online formáte. Slávnostné otvorenie sa začalo vystúpením predsedu Výboru Štátnej dumy Ruskej federácie pre vzdelanie a vedu, predsedu predstavenstva fondu „Russkij mir“ Viačeslava Nikonova.

Svoje pozdravy pre účastníkov fóra poslali prezident Ruskej federácie Vladimír Putin, predseda vlády Michail Mišustin, Patriarcha Moskovský a celého Ruska Cyril.

Tieto každoročne fóra sa tradične konajú od roku 2007 a sú určené na podporu a popularizáciu ruského jazyka, kultúry, histórie Ruska, na diskutovanie o živote a činnosti ruských krajanov v zahraničí, o problémoch vyučovania ruského jazyka a organizácii štúdia v ruštine za hranicami Ruska.

Niekoľko dní pokračovali zaujímavé diskusie a okrúhle stoly, ktorých sa zúčastnili osobnosti vedeckého a kultúrneho života z Ruska a iných krajín, najmä panelová diskusia „Ruský svet online“, prezentácia učebníc, učebných pomôcok a programov, online stretnutie študentov „Druzia, prekrasen naš sojuz: opäť spolu!“, stretnutie redakcie časopisu „Russkij mir. ru“ s čitateľmi, okrúhly stôl „Svet Fiodora Dostojevského“ a mnohé ďalšie.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnilo všetkých akcií a podujatí Zhromaždenia. Zamestnanci centra, vyučujúci a poslucháči kurzov spolu sledovali priame vysielanie diskusie na tému „Ako sa dá vyučovať ruský jazyk v digitálnej ére?“, po ukončení ktorej nasledovala diskusia. Názory poslucháčov sa nezhodovali vo všetkom, niektorí z nich vyjadrovali neštandardný prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Osobitný záujem vyvolalo online stretnutie s výkonným riaditeľom fondu „Russkij mir“ Vladimírom Kočinom, ktorá sa konala dňa 9. novembra. Rozprávalo sa o osobitostiach činnosti v zložitých podmienkach obmedzení vyvolaných koronavírusom, a o nových možnostiach, ktoré poskytujú moderné digitálne technológie. Všetci účastníci mali možnosť položiť priame otázky.

Viac informácií:

Program XIV. ročníka Zhromaždenia Ruského sveta
https://14assamb.russkiymir.ru/#rec227861924

Pozdrav pre účastníkov od Vladimíra Putina, prezidenta Ruskej federácie
https://14assamb.russkiymir.ru/#rec227861924

Vystúpenie Viačeslava Nikonova „Práve je čas pre globálny ruský vzdelávací projekt“
https://russkiymir.ru/news/279874/

Ako sa dá vyučovať ruský jazyk v digitálnej ére?
https://russkiymir.ru/news/279920/

Budúcnosť „Rusského mira“: nájsť zlatú strednú cestu
https://russkiymir.ru/publications/280082/