Русская версия Slovenščina English

Kurzy ruského jazyka online v Bratislave

Od 12. marca 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásil núdzový stav na území krajiny za účelom zabrániť šíreniu koronavírusu.

V súvislosti so vzniknutou situáciou nútenej karantény Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave prijalo výzvu a pohotovo prešlo k dištančnej výučbe hneď počas prvého týždňa. Kurzy ruského jazyka sa priblížili poslucháčom. Teraz, bez toho aby musel opustiť domov či pracovisko, poslucháč dostáva plnohodnotné online-hodiny.

Profesionálni vyučujúci využívajú moderné interaktívne metódy výučby a sprevádzajú každú vyučovaciu hodinu názornými materiálmi z gramatiky a tematiky preberanej lekcie.

Počas prvých hodín poslucháči boli maximálne sústredení a pozorní, keďže sa museli učiť novú slovnú zásobu v ruštine spojenú s novou formou výučby. O to príjemnejšie bolo dostávať kladné odozvy.

Činnosť kurzov ruského jazyka sa neprerušila, ale nadobudla novú modernú podobu. Poskytla sa príležitosť na vzdelávanie záujemcov z iných regiónov Slovenska. Počas prvého týždňa nového spôsobu prevádzky sa na kurz prihlásili dvaja záujemcovia z Pezinka.