Русская версия Slovenščina English

Európsky fond slovanskej pisomnosti a kultúry pozýva deti a mládež od 6 do 20 rokov, aby sa zapojili do čitateľskej súťaže Puškinov deň.

Drahí priatelia!

Európsky fond slovanskej pisomnosti a kultúry pozýva deti a mládež od 6 do 20 rokov, aby sa zapojili do čitateľskej súťaže Puškinov deň.
Puškinov deň sa oslavuje každý rok 6. júna na počesť narodenín veľkého básnika.

Súťaž sa uskutoční 6. júna 2023 v týchto kategóriách:
1. Veková kategória
- mladšie deti: deti od 6 do 11 rokov
-staršie deti: deti od 12 do 15 rokov
- mládež: mládež od 16 do 20 rokov
2. Jazyková kategória
- slovenský jazyk
-Ruský jazyk
3. Žánre
- poézia
-próza
- monodráma
4. Dvojjazyčné deti
Podmienky účasti v súťaži a registrácia na odkaze: https://www.slavica.sk/puskinov-den/pravidla

Organizátori: Slavica o. z., Botanická 1, 949 01 Nitra, Slovensko
Miesto konania súťaže: Slovanský Dvor, Rybničná 262, 951 22 Alekšince, Slovensko
E-mail: slavica@slavica.sk
Tel.: 0915.109.205