Русская версия Slovenščina English

V Bratislave sa konal cyklus otvorených hodín „Umenie vo vojne, vojna v umení“

V dňoch 6. až 24. mája 2021 Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti  a kultúry v Bratislave usporiadalo cyklus otvorených hodín, venovaných výstave „Umenie vo vojne, vojna v umení“. Výstava sa v súčasnosti koná v galérii Aircraft pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry a je venovaná 80. výročiu začiatku Druhej svetovej vojny. Podujatia sa konajú v malých skupinách vzhľadom na protipandemické opatrenia.

V expozícii je predstavených 97 grafických diel a malieb majstrov akademickej sovietskej školy výtvarného umenia, kresby japonského a nemeckého vojnového zajatca fondovej zbierky Štátneho historického múzea-rezervácie architektúry a umenia Jelabuga (Tatárska republika, Rusko).

Účelom podujatia je formovať záujem študentov o vojenské dejiny prostredníctvom vizuálneho umenia.

         Organizátori prostredníctvom prezentácie a videí oboznámili účastníkov s múzeovým mestom Jelabuga. Príbeh o histórii tvorby obrazov umelcov Alexeja Glandina, Jurija Neprinceva a nemeckého vojnového zajatca Kurta Reuberga, ktorých diela sú predstavené na výstave, vyvolal úprimné emócie a záujem.

„Takéto podujatia sú potrebné a užitočné pre študentov učiacich sa ruštinu ako cudzí jazyk. Ak sa chcete naučiť jazyk, musíte poznať národ, ktorý hovorí týmto jazykom“ – vyjadrila svoj názor jedna z poslucháčok.

Vzhľadom na aktívny záujem a ochotu nielen detí ale aj dospelých zúčastňovať sa na týchto podujatiach, plánuje Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry rozšíriť zoznam podujatí, ktoré sa konajú v rámci výstavy, a zahrnúť do zoznamu  otvorené hodiny pre skupiny rôzneho veku, tvorivé stretnutia, lingvokulturologické kvízy a súťaže.