Русская версия Slovenščina English

Výstava „Umenie vo vojne, vojna v umení“ sa otvorí v Bratislave

Dňa 6. mája 2021 pri príležitosti 80. výročia začiatku Druhej svetovej vojny sa v galérii Aircraft Gallery pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry uskutoční otvorenie výstavy „Umenie vo vojne, vojna v umení“.

Expozícia výstavy zahŕňa 97 grafických diel a malieb majstrov akademickej sovietskej školy výtvarného umenia, kresby japonského a nemeckého vojnového zajatca zo zbierky Štátneho historického, architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga (Tatárska republika, Rusko).

Výtvarníci Alexej Glandin, Jurij Nprincev a Viktor Slyščenko, ktorých diela sa uvedú na výstave, sú očitými svedkami a účastníkmi Veľkej vlasteneckej vojny, preto námety ich plátien sú úprimné a hodnoverné. Sú to nefalšované, emóciami nabité dokumenty tragickej doby, svedectvá toho, za akú cenu získal národ víťazstvo. Sú to živé príbehy o ukradnutom detstve, o stratách a o prežití napriek všetkému.

Diela predstavené na výstave nepochybne vyhovejú tým najnáročnejším nárokom milovníkov grafického umenia a aj tých, ktorí sa seriózne venujú ruským dejinám.