Русская версия Slovenščina English

Odmínovanie Bratislavy „Skontrolované, bez mín“

Bratislava bola oslobodená 4. apríla 1945 a do konca apríla aj celé Slovensko. Nemecké jednotky ustupovali a predsa zanechali veľa zamínovaných domov, ciest a ulíc.

Okamžite po oslobodení Bratislavy začali ženisti 2. ukrajinského frontu odmínovávať mesto. Každá skupina ženistov mala svoje vlastné kódové slová.

V júni 2013 bola v Bratislave slávnostne otvorená pamätná tabuľa, ktorá zachovala posledný originálny pamätný nápis „Verba“, ktorú zanechali sovietski ženisti na priečelí domu č. 24 na Štúrovej ulici. Kódový nápis „Verba“ znamenal „Skontrolované, bez mín“ a ponechávali ho ženisti v apríli 1945 na stenách domov, ktoré boli zbavené mín.

V dôsledku vykonaných reštaurátorských prác bol nápis obnovený na pôvodnom mieste.

Otvorenie pamätnej tabule sa uskutočnilo vďaka spolupráci Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a Odboru kultúry Mestskej časti Bratislava Staré Mesto.

Každoročne, v deň víťazstva nad fašizmom 8. mája alebo v deň oslobodenia Bratislavy 4. apríla, sa k pamätnému nápisu kladú kvety, čím sa vzdáva hold odvahe a hrdinstvu sovietskych ženistov.