Русская версия Slovenščina English

Účastníci telemostu zo Slovenska, Ruska a Jordánska diskutovali o rozvoji spolupráce v otázkach kultúry a vzdelávania

Viac ako 180 detí, tínedžerov, učiteľov 22 slovenských, ruských a jordánskych vzdelávacích inštitúcií sa zúčastnilo Medzinárodného telemostu, zameraného na rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania.

Organizátormi podujatia boli Ruské centrum v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry a Moskovské štátne múzeum S. A. Jesenina.

 Telemostu sa zúčastnili zamestnanci Moskovského štátneho múzea S. A: Jesenina (Rusko), riaditeľka Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch (Slovensko), členky Ženského klubu priateľov ruskej kultúry Nadežda (Jordánsko), členovia klubu „Slovanka“ (Jordánsko), žiaci vyšších ročníkov a študenti z Moskvy, Slovenska a Jordánska.


Účastníkov pozdravili prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, prezident Európskej akadémie bezpečnosti a konfliktológie, profesor Igor Ivanovič Bondarenko a riaditeľka Moskovského štátneho múzea S. A. Jesenina, kandidátka filologických vied Svetlana Nikolajevna Šetrakova.

      

Zdôraznili veľký význam vzájomného duchovného pochopenia a jednoty ľudí bez ohľadu na hranice a jazyk, ktorým hovoria.


Čestným hosťom podujatia bola riaditeľka zastupiteľstva Rossotrudničestvo na Slovensku Inna Viktorovna Kuznecova. Vo svojom pozdrave spomenula dôležitosť otázky zachovania a rozvoja ruského jazyka, ktorý nás spája a zdôraznila významnú úlohu Ruských centier v Bratislave a Prešove v tejto veci.


Program medzinárodného telemostu zahŕňal prezentáciu nezvyčajných múzeí v Rusku, na Slovensku a v Jordánsku, a to Medzinárodného štátneho múzea S. A. Jesenina (Moskva), Slovanského múzea Puškina (Brodzany, Slovensko), Jordánskeho národného múzea, Múzea áut kráľa Hussaina (Jordánsko), Kráľovského múzea Jordánsku, Múzea histórie Mestskej psychiatrickej kliniky Alexejeva (Kaščenko), Bojnického zámku (Slovensko), Múzea umenia Danubiana (Bratislava – Čunovo, Slovensko) a ďalších nevšedných a originálnych múzeí v krajinách účastníkov.

 

Žiaci moskovskej školy č. 1357 ukázali video-exkurziu cez tie miesta v Moskve, ktoré sú spojené so Slovenskom (ulica Bratislavská, Bratislavský park, slovenské múzeum, stanica metra Bratislavská). S odvetnými informáciami o uliciach, spojených s Ruskom, vystúpili slovenskí gymnazisti.

Počas stretnutia si účastníci kládli navzájom otázky, vymieňali si názory, pozývali iných na návštevu svojich krajín a podujatí tradičných národných kultúr po skončení pandémie.


Ďalej sa diskutovalo o otázkach spojených s rozdielmi vo vzdelávacích systémoch zúčastnených krajín a o ich transformácii v časoch pandémie.

Jedným z najvýraznejších okamihov telemostu sa stal záver stretnutia, v ktorom zaznela pieseň na verše S. A. Jesenina „Nikdy som nebol pri Bospore“. Pieseň interpretovala Liza Abrosenkova, žiačka triedy 8 K. moskovskej školy č. 1619 M. I. Cvetajevovej.


Trojhodinový telemost bol obsahovo bohatý a dynamický, prebehol v nezvyčajne vrelej a priateľskej atmosfére a stal sa triumfom duchovnej a morálnej jednoty ľudí z rôznych krajín, spojených spoločnou láskou k ruskej kultúre a ruskému jazyku.

Záznam Telemostu je prístupný na odkaze:  https://youtu.be/BHQJByWInb4