Русская версия Slovenščina English
Diania

  V Ruskom centre sa uskutočnila diskusia na tému „Význam ruského jazyka v slovanskom svete“

  Dňa 5. júla 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila diskusia na tému „Význam ruského jazyka v slovanskom svete“, ktorá sa konala pri príležitosti osláv Dňa slovanského písma a kultúry.

  V Ruskom centre sa konala prezentácia Združenia absolventov ruských a sovietskych vysokých škôl

  Dňa 2. júla 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila prezentácia Združenia absolventov ruských a sovietskych vysokých škôl.

  Na návštevu do centra prišla predsedníčka Slovenského združenia Ľubica Blašková, absolventka Moskovského štátneho pedagogického inštitútu V. I. Lenina.

  Výstava kníh „Stránky ruskej poézie“

  Dňa 6. júna 2018 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh „Stránky ruskej poézie“.

  Otvorená hodina v Ruskom centre pre žiakov Gymnázia Ivana Horvátha

  Dňa 24. mája 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila otvorená hodina ruského jazyka a kultúry, venovaná dňa slovanskej písomnosti a kultúry. Táto téma je dobre známa pre slovenských žiakov, keďže Cyril a Metod začali svoju osvetovú činnosť z územia dnešného Slovenska.

  Deň otvorených dverí v Ruskom centre

  Dňa 23. mája 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov Bilingválneho gymnázia Einsteinova pri príležitosti otvorenia interaktívnej výstavy „Vojna a mýty“, venovanej kľúčovým udalostiam Druhej svetovej vojny.

  Interaktívna výstava „Vojna a mýty“ sa otvorila v Bratislave

  Dňa 22. mája 2018 v priestoroch galérie Aircraft v Bratislava sa otvorila výstava „Vojna a mýty“ venovaná hlavným udalostiam Druhej svetovej vojny. Na príprave jej slávnostného otvorenia spolupracovali Ruské centrum a Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry.

  Tato interaktívna výstava pripravená Ruským vojensko-historickým spolkom a Veľvyslanectvom Ruskej federácie bola privezená do Bratislavy z Moskvy. Výstava bola rozostavená v priestranných sálach galérie Aircraft, ktoré majú dostatočnú priestorovú kapacitu na veľké a modifikovateľné umelecké projekty.

Oznámenia