Русская версия Slovenščina English
Diania
Oznámenia

  Letné kurzy ruského jazyka v Bratislave

  Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave pozýva na Letné kurzy ruského jazyka.

  Začiatok kurzov: 1. júl 2020

  Článok Vladimíra Putina „75 rokov Veľkého víťazstva: spoločná zodpovednosť za históriu a budúcnosť“

  Od skončenia Veľkej vlasteneckej vojny uplynulo 75 rokov. Za tieto roky vyrástlo niekoľko generácií. Politická mapa planéty sa zmenila. Neexistuje Sovietsky zväz, ktorý dosiahol veľkolepé a drvivé víťazstvo nad nacizmom a zachránil celý svet. Ba aj samotné udalosti tejto vojny, dokonca aj pre jej účastníkov, sú ďalekou minulosťou. Prečo však Rusko oslavuje 9. mája ako najdôležitejší sviatok a 22. júna sa život akoby zastavil a spomienky zvierajú hrdlo?

  Genocída arménskeho ľudu

  Nedávno uvidela svetlo sveta kniha Johna Akopova a Igora Bondarenka „Zločin bez pokánia“. Táto kniha je venovaná jednej z najtragickejších stránok v histórii arménskeho ľudu – vyhladzovaniu detí počas Genocídy roku 1915. Každý národ vie, že stratením dospievajúcej generácie stráca budúcnosť. Turecká vláda Mladoturkov snívala o zbavení budúcnosti arménskeho ľudu zničením detí. Našťastie sa im to nepodarilo. V tom strašnom období však zomreli tisíce nevinných arménskych detí.

  Zločin bez pokánia: venované deťom – obetiam genocídy

  V tlači vyšla kniha člena Zväzu spisovateľov Ruska, známeho publicistu J. S. Akopova a profesora, doktora práv, cteného spisovateľa Ruska I. I. Bondarenka „Zločin bez pokánia“. Publikácia je venovaná jednej z najtragickejších stránok v histórii arménskeho ľudu - vyhladzovaniu detí.

  «Hodina Víťazstva» online

  V podmienkach obmedzujúcich opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave ponúka otvorené hodiny online, ktoré sa realizujú v ruskom jazyku a sú určené pre žiakov slovenských základných a stredných škôl a gymnázií.