Русская версия Slovenščina English
Diania

  Kurzy ruského jazyka v Slovanskom gymnáziu v Bratislave

  Dňa 17. decembra 2019 sa v Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave konali hodiny ruského jazyka a kultúry na tému „Nový rok a Vianoce v Rusku“. Hodín sa zúčastnili žiaci dvoch vyšších ročníkov, ktorí sa učia ruský jazyk. Týmto spôsobom Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave priblížilo kurzy ruského jazyka študentom gymnázia.

  Nedeľné čítanie v Ruskom centre „Dedovia Mrázovia sú takí rôzni“

  Dňa 8. decembra 2019 sa v rámci projektu „Nedeľné čítanie“ uskutočnila hodina v ruskom jazyku pre deti, venovaná blížiacim sa sviatkom Vianoce a Silvester. Tentokrát bola zvolená téma „Dedovia Mrázovia sú takí rôzni“.

  Ruská literatúra ako dar pre Gymnázium Alberta Einsteina

  Bilingválne gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave dostalo ako dar ruskú literatúru v slovenčine. Gymnázium existuje od roku 1953 a je jedným z najstarších na Slovensku. V bilingválnych triedach sa učí ruský jazyk, niektoré predmety sú vyučované v ruštine, od tohto roku sú do školského vzdelávacieho programu pridané hodiny ruskej literatúry.

  Žiaci z Levíc sa dozvedeli, ako sa oslavujú Vianoce a Silvester v Rusku

  Dňa 28. novembra 2019 sa v Leviciach v Gymnáziu Andreja Vrábla a v Základnej škole Pri Podlužianke uskutočnili otvorené výjazdové hodiny ruského jazyka a kultúry. Na základe požiadavky týchto vzdelávacích inštitúcii Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry realizovalo tieto hodiny v priestoroch školy a gymnázia.

  Účastníci Medzinárodnej konferencie si pozreli výstavu „Moja ruská provincia“

  Dňa 21. novembra 2019 sa v Bratislave konala III. Medzinárodná konferencia „Obchod na trhoch Eurázijskej ekonomickej únie“, ktorú organizovali Veľvyslanectvá Ruska, Bieloruska, Arménska, Kazachstanu a Kirgizska na Slovensku spolu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave a v Bratislavskom kraji.

  Život a tvorba ruského výtvarníka Ivana Šiškina

  Dňa 19. novembra 2019 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala otvorená hodina ruského jazyka a kultúry, venovaná životu a tvorbe ruského výtvarníka Ivana Šiškina.

Oznámenia