Русская версия Slovenščina English

Letné kurzy slovenského, anglického, ukrajinského a ruského jazyka

Letné kurzy slovenského, anglického, ukrajinského a ruského jazyka od 01.06.2022

V malých skupinách aj individuálne, pre dospelých aj deti od 5 rokov

Bezplatná konzultácia na zistenie jazykovej úrovne

Príprava na medzinárodnú skúšku

SKUPINOVÝ KURZ

všetky jazykové úrovne (A1, A2, B1, B2, C1)

štandardný kurz - 20 stretnutí po 90 minút

skrátený kurz - 10 stretnutí po 90 minút

dni výučby - pondelok a streda, utorok a štvrtok

INDIVIDUÁLNY KURZ

program kurzu «šitý na mieru» - obsah podlá vašich potrieb

flexibilita dní a času výučby

po dohode sú možné aj 60- minútové lekcie

FIREMNY KURZ

výučba prebieha v priestoroch vášho pracoviska

forma výučby - skupinová alebo individuálna

možnosť fakturácie

Pre ďalšie informácie nám napíšte na info@slavfond.eu 

Adresa a kontakty:

Business centrum AIRCRAFT

Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

Tel. +421 919 088 792,  +421 908 062 154