Русская версия Slovenščina English

Druhá medzinárodná praktická online konferencia „Univerzita detského veku: špičková prax“

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave pozýva učiteľov a všetkých, koho zaujímajú najnovšie metódy v oblasti predškolskej pedagogiky, zúčastniť sa na 2. medzinárodnej praktickej online konferencii „Univerzita detského veku: špičková prax“, ktorá sa bude konať v dňoch 1. a 2. júna 2021.

Online konferenciu organizuje Nadácia „Univerzita detstva“ s podporou UNESCO a Nadácie Rybakov. Konferencia umožní odborníkom, výskumníkom a budúcim pedagógom v predškolskom vzdelávaní z rôznych častí sveta stretnúť sa na spoločnej pôde a dozvedieť sa a diskutovať o časom overených prístupoch, programoch a technológiách, ktoré sa stali známymi a žiadanými. Odborníci z Talianska, Číny, USA, Fínska a Ruska budú hovoriť o tom, čo je pri ich práci najcennejšie a najvýznamnejšie, a zároveň vysvetlia, ako môže prístup alebo technológia, ktorú zastupujú, pomôcť pri práci s deťmi.


Kompletný program konferencie je prístupný na odkaze:

https://universityofchildhood.org/university_of_childhood_ii_noteworthy_practices_ru/

Registrácia účasti na konferenciu je otvorená na webovej stránke Nadácie „Univerzita detstva“ https://universityofchildhood.org/university_of_childhood_ii_noteworthy_practices_ru/#concept