Русская версия Slovenščina English

Sviatok so slzami v očiach

Dňa 7. mája 2021 sa pre študentov Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave uskutočnila otvorená hodina v online formáte s názvom „Sviatok so slzami v očiach“, venovaná 76. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí: študenti a pedagógovia gymnázia, hostia z Ruska a Rakúska.

Hodinu viedli lektori Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry spolu s učiteľmi ruského jazyka na slovenských gymnáziách Jekaterinou Borisovou a Tatianou Krajčovičovou.

Podujatie bolo postavené na postupnom ponorení sa účastníkov do dejín Veľkej vlasteneckej vojny a druhej svetovej vojny počas hľadania odpovedí na otázky.

Na začiatku oboznamovania sa s historickou úlohou sovietskeho ľudu pri obrane vlasti a oslobodzovaní Európy od fašizmu si študenti naštudovali vojenskú slovnú zásobu.

Následne sa oboznámili s jedným zo symbolov tohto sviatku – Georgievskou stuhou: dozvedeli sa o význame jej farieb, o tom, prečo je pre Rusov 9. máj „sviatkom so slzami v očiach“ a čo stelesňujú  pamätníky neznámeho vojaka, ktorého je možné vidieť v mnohých ruských mestách a obciach.

Pomocou obrazov slávnych výtvarníkov, ktorí vo svojich rozmanitých dielach zachytili najdôležitejšie míľniky histórie Veľkej vlasteneckej vojny, sa študenti gymnázia oboznámili s odvahou ľudí, ktorí prežili tie hrozné dni, s odvahou tých, ktorí bránili mestá, s tými, ktorí podporovali morálku obyvateľov a obrancov, s tými, ktorí bojovali a vyhrali.

Hodiny víťazstva, ktoré každoročne pri príležitosti tohto dňa organizuje Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry, sa stali dobrou tradíciou pre rôzne inštitúcie a mestá na Slovensku.