Русская версия Slovenščina English

Ruské centrum oslavuje narodeniny!

 

Dňa 30. marca 2016 sa v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, otvorilo Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry. Misiou Ruského fondu v Bratislave je popularizácia ruského jazyka a podpora programov smerovaných na jeho vyučovanie. Ruský jazyk je jednou z nepominuteľných hodnôt celosvetovej kultúry. Najväčší ruský literárny kritik a publicista V. G. Belinskij napísal: „O tom, že ruský jazyk je jedným z najbohatších jazykov na svete, niet žiadnych pochýb.“ „Ruský jazyk je jazykom stvoreným pre poéziu, je neobvykle bohatý a pozoruhodný hlavne kvôli jemnosti odtieňov,“ – to tvrdil francúzsky spisovateľ a prekladateľ, neprekonateľný majster novely, ktorý veľa spravil pre popularizáciu ruskej literatúry vo Francúzsku, Prosper Mérimée.

 

Je potrebné poznamenať, že záujem o ruský jazyk na Slovensku je tradične dosť vysoký. Ide nielen o to, že tak slovenčina ako aj ruština patria do tej istej skupiny slovanských jazykov a že naše národy majú veľa podobných prvkov spoločnej historickej kultúry. Na slovenských školách sa ruština vyučovala pomerne dlhšiu dobu ako jeden z povinných cudzích jazykov a celkovo v krajine ostalo veľa vysokokvalifikovaných učiteľov ruského jazyka. Ešte na začiatku 20. storočia slávny slovensky prozaik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, básnik a prekladateľ Janko Jesenský prispel k popularizácii ruského jazyka vo svojej vlasti. Prekladal do slovenčiny diela A. S. Puškina a S. A. Jesenina. Počas prvej svetovej vojny bol Jesenský nútene poslaný vládou Rakúsko-Uhorska na východný front, a dobrovoľne sa vzdal ruským vojskám a istý čas žil v Petrohrade.

V súčasnosti je jazyk presne tým unikátnym nástrojom, ktorý napomáha upevneniu a násobeniu tradičných všeľudských hodnôt, prekonaniu domnelých a skutočných prekážok v komunikácii medzi národmi a podporuje zachovanie morálnych noriem. V konečnom dôsledku umožňuje jeho vyučovanie dosiahnuť vzájomné porozumenie medzi národmi.

 

V slávnostnej atmosfére v novej technologickej a funkčnej budove Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry sa v roku 2015 konalo otvorenie Ruského centra. Na slávnostnom otvorení vystúpil prezident Európskeho fondu, prezident Európskej akadémie bezpečnosti a konfliktológie, akademik, doktor práva, profesor I. I. Bondarenko. Do veľkej miery najmä vďaka jeho úsiliu, energii, osobnému (nie len morálnemu) prínosu, vytrvalosti sa uskutočnilo toto podujatie. Je potrebné poznamenať, že dnes je I. I. Bondarenko členom Zväzu spisovateľov Ruska. Je autorom 15 kníh, vydaných v ruštine. Niektoré vydania sú tiež preložené do slovenčiny, angličtiny, ukrajinčiny a češtiny. Bol vyznamenaný zlatou medailou Zväzu spisovateľov Ruska „Za prínos do ruskej literatúry 21. storočia“. V roku 2015 sa I. I. Bondarenko stal víťazom Celoruského historicko-kultúrneho projektu „Kniha Víťazstva“, venovaného 70. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne (Moskva), a tento rok je držiteľom diplomu spoločensko-literárnej súťaže „Prekonanie“ za najlepšie literárno-dokumentárne dielo o Veľkej vlasteneckej vojne, vyznamenaným medailou „Matka vlasť volá“.

 

Na otvorení Ruského centra bol prítomný Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie  v Slovenskej republike A. L. Fedotov, výkonný riaditeľ Fondu „Russkij mir“ V. V. Kočin, zástupca Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pri Moskovskom patriarcháte, archimadrita Serafim (Šemiatovskij), štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ivan Sečík, predstavitelia veľvyslanectiev Bieloruska, Srbska, Česka, Bulharska, Talianska na Slovensku.

Je potrebné si osobitne spomenúť na predčasne zosnulého poslanca Národnej rady SR, člena Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, autora mnohých populárnych diel, vydaných okrem iného aj v ruštine, Sergeja Chelemendika, ktorý sa tiež zúčastnil slávnosti a významne prispel k šíreniu a vyučovaniu ruského jazyka na Slovensku.

 

V súčasnosti hlavným smerom činnosti Ruského centra je organizácia kurzov pre výučbu ruského jazyka, ktorých aktivita pokračuje aj v ťažkých podmienkach pandémie. Pritom počet poslucháčov každým rokom neustále rastie. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky kurzov pre každú úroveň ovládania jazyka – od začiatočníka po pokročilého. Vo výučbe sa využívajú moderné interaktívne technológie a prvky metódy rýchleho čítania.

V súvislosti s nepriaznivými epidemiologickými podmienkami sa kurzy ruského jazyka aktuálne realizujú dištančnou formou.

Okrem toho Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry poskytuje metodickú podporu učiteľom na slovenských základných a stredných školách a gymnáziách prostredníctvom integrovanej implementácie vzdelávacích projektov z ruskej histórie a literatúry do školských vzdelávacích programov. Slovenskí žiaci sa reálne učia v 25 rôznych kurzoch z histórie a kultúry Ruska.

Medzi stálych partnerov Ruského centra patria základne a stredné školy, gymnáziá a vysoké školy na Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Trenčíne, Leviciach, Vrábľoch a Šintave.


Druhým smerom je uskutočnenie tematických otvorených hodín pre slovenských žiakov.

Minulý rok sa konali oslavy 75. výročia Víťazstva. Deň oslobodenia od nacizmu je osobitne uctievaným národným sviatkom aj na Slovensku. Bohužiaľ pandémia zasiahla aj tu. Organizátori Ruského centra boli nútení prejsť na metódy realizácie online podujatí. Jedným z ich know-how boli tematické online hodiny. Séria takýchto hodín Víťazstva upútala trvalú pozornosť zo strany účastníkov a zažala veľký úspech. Na týchto hodinách boli predstavené odtajnené archívne spisy zo slovenského partizánskeho hnutia v roku 1944 a dokumenty o oslobodení Slovenska od fašizmu.

Nie menej úspešná bola séria online hodín, venovaná histórii a súčasnému vývoju regiónov Ruska.

V súvislosti s vyššie spomínanou pandémiou muselo Ruské centrum reorganizovať svoju činnosť. V tomto významne pomohli partneri. Napríklad, vo februári 2021 spoločnosť IPR Média poskytla bezplatný prístup k vzdelávaciemu zdroju „Ruština ako cudzí jazyk“ pre vyučujúcich Ruského centra, pre poslucháčov kurzov ruského jazyka, pre partnerov RC ako sú základné a stredné školy, gymnázia a vysoké školy.

Spolupráca s IPR Média fakticky poskytla rýchly a bezplatný online prístup k elektronickej knižnici v ruskom jazyku, k metodickým zdrojom a učebniciam, k audio a video archívom.


Avšak žiadna kniha, ani učebnica nedokáže nahradiť reálnu komunikáciu. Ruské centrum a Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry v minulých rokoch výrazne prispeli aj v tomto smere. Ruské centrum navštívil akademik, doktor ekonomických vied, profesor G. N. Cagolov s kurzom prednášok „Cesta k novému životu“, ktorý poskytol úplne nový pohľad na perspektívu rozvoja ekonomickej teórie v súčasnom svete. Hosťami Ruského centra boli slovenský výtvarník A. Benca, jeden z riaditeľov Medzinárodného Zväzu spisovateľov M. Michajlov, známy slovenský filmár a režisér S. Dlugalinskij, spevák, hudobný skladateľ, profesor Viedenského konzervatória J. Ivaška, umelci súboru ruskej piesne „Babkini vnuci“ (Briansk, Rusko), folklórny súbor „Dievčatá“ (Slovensko), vedci – rusisti z Inštitútu A. S. Puškina a ďalší. Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry I. I. Bondarenko je fakticky stálym lektorom Ruského centra. Jeho knihy z histórie, ekonómie, politológie tvoria značnú časť unikátnej knižnice Ruského centra.

 

Pritom knižničný fond Ruského centra je pôsobivo bohatý, čo umožňuje opakovanú organizáciu tematických výstav z kníh, ktoré sú k dispozícii. Zoznamu výstav na rozličné témy podľa popularity kraľujú tieto výstavy: „Dejiny Ruského štátu“, „Dejiny Ruska očami súčasníkov“, „Ruskí spisovatelia deťom“, „Slovníky a encyklopédie – sprievodcovia vedomostí“.

Tu sa koná aj „Nedeľné čítanie“ umeleckej literatúry pre deti krajanov. Deti sa v hravej forme zoznamujú s dielami ruskej klasiky. Také témy ako „Čítame Čechova“, „Obraz zimy v dielach ruských klasikov“, „Čítame „Poviedky Belkina“ bez nudy“ sú pripravené pre realizáciu prezenčne a aj v online formáte.


Existuje aj druhá stránka činnosti Ruského centra, konkrétne organizácia umeleckých výstav. Veľkú súčinnosť poskytuje Ruská akadémia umení, Tvorivý zväz umelcov Ruska a Európske centrum výtvarných umení. Je potrebné podotknúť, že prezident Európskeho fondu I. I. Bondarenko má bezprostredný vzťah ku všetkým spomínaným organizáciám a je cteným akademikom Ruskej akadémie vied. Na tejto činnosti sa aktívne podieľa aj prezident Tvorivého zväzu umelcov Ruska, viceprezident Ruskej akadémie umenia K. V. Chuďakov. Veľa podujatí sa realizuje v úzkej spolupráci s múzeami a výstavnými halami v Rusku a na Slovensku. Celkovo sa od začiatku fungovania Ruského centra organizovalo 12 umeleckých výstav v rôznych miestach Slovenska. Takýmto výsledkom sa sotva vedia pochváliť známe umelecké galérie. Nehovoriac o tom, že v priestoroch Európskeho fondu funguje stála expozícia.

Ako príklad môžeme uviesť len niektoré z uskutočnených výstav. Ide o výstavu „Moja ruská provincia“ a „Koleso priateľstva“ z diel fondovej zbierky Štátneho múzea-rezervácie Jelabuga. Len v rámci výstavy „Koleso priateľstva“ bolo predstavených 102 diel umelcov z 23 krajín. Záujem o ich tvorbu bol veľmi veľký: špeciálne na návštevu výstavy prišli do Bratislavy záujemcovia z Maďarska, Rakúska a Česka; ďalej výstava putovala do Berlína, Belehradu a ďalších európskych miest.

 

Na pôde Ruského centra sa konala aj interaktívna výstava, pripravená v spolupráci s Ruskou vojenskou historickou spoločnosťou a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, s názvom „Vojna a mýty“. Výstava bola venovaná hlavným míľnikom druhej svetovej vojny. Jej unikátnosť spočíva v najnovších výstavných technológiách, ktoré umožnili prezentovať obsah výstavy v interaktívnej podobe s usporiadaním menšej premietacej miestnosti a prednáškového priestoru pre referáty a diskusie. Tieto všetky vymoženosti poskytli priestranné a moderné sály galérie Európskeho fondu, ktoré sa právom považujú za najtechnologickejšie na Slovensku, keďže umožňujú v rovnakom čase realizovať tzv. transformované výstavy.

Aktuálne prebiehajú prípravy expozície „Umenie vo vojne, vojna v umení“, ktorá má uviesť 97 grafických diel a malieb.

Azda nie každé jazykové centrum sa vie pochváliť fungovaním osobitného výtvarného ateliéru, kde sa deti a dospelí učia základom maľby a kresby. Presne takýto ateliér s názvom „Petruška“ funguje pri Ruskom centre v Bratislave. Hodiny lektoruje diplomovaná ruská výtvarníčka Jekaterina Grišakovová. Táto tvorivá osobnosť je známa ako autorka diel v štýle impresionizmu a je účastníčkou mnohých medzinárodných výstav a expozícií. Vo výtvarnom štúdiu „Petruška“ sa učia záujemcovia rôznych vekových skupín – deti, tínedžeri a dospelí. Výtvarný výcvik absolvovali účastníci z 9 krajín sveta – z Ruska, Slovenska, Indonézie, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Španielska, Škótska, Veľkej Británie a Írska. Výučba sa súčasne koná v troch jazykoch: v ruštine, v slovenčine a v angličtine. Najlepšie práce boli vystavené na Medzinárodnej umeleckej výstave „Sny a snívajúci“.

 

Dôležitou oblasťou činnosti Ruského centra je usporiadanie a realizácia medzinárodných vedecko-praktických konferencií a seminárov. Uvádzame iba ich krátky prehľad: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia „Geopolitika Ruska“, Medzinárodná konferencia „Stretnutia partnerských miest a regiónov Ruska a Slovenska“, 5. Medzinárodná konferencia „Rusko a Európa: aktuálne otázky súčasnej žurnalistiky“, Diskusia „Prehľad o Rusku v slovenských médiách“, Okrúhly stôl „Spolupráca inštitúcií z oblasti kultúry a cestovného ruchu regiónov Ruska a Slovenska“, Okrúhly stôl „Európa na prahu vojen a otrasov“.

Na pôde Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry sa pravidelne koná Medzinárodné fórum rusistov krajín strednej a východnej Európy „Bratislavské stretnutia“, ktorý sa organizuje v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave.

 

Poslucháči kurzov ruského jazyka sa zúčastňujú súťaží a olympiády v ruskom jazyku.

Na Medzinárodnej literárnej olympiáde, venovanej výročiu narodenia A. S. Puškina (jún 2020) obsadil slovenský tím 3. miesto, zatiaľ čo na Medzinárodnom online kvíze, venovanom výročiu narodenia S. A. Jesenina (september 2020) sa slovenský tím vyšplhal už na 1. priečku.

Ma Medzinárodnej online olympiáde z mentálnej aritmetiky „Akira Battle“ (máj 2020) bol slovenský tím ocenený čestnými pohármi a certifikátmi s uvedením mena víťaza. Olympiády sa zúčastnilo 570 detí z 15 krajín. Účastníci súťažili v rôznych vekových kategóriách od 7 do 14 rokov a reprezentovali Rusko, Slovensko, Kazachstan, Kanadu, Ukrajinu, Bielorusko, Uzbekistan, Moldavsko, Kirgizsko, Nemecko a ďalšie krajiny.

Na II. Medzinárodnej online olympiáde v ruskom jazyku (december 2020) traja slovenskí žiaci – Igor Prekop z Bratislavy, Vivien Mrázová a Saška Ilenčíková z Levíc – postúpili do finále. Online olympiádu organizovala najstaršia ruská univerzita – Petrohradská štátna univerzita – s podporou Ministerstva školstva Ruskej federácie.

 

Priama príprava účastníkov pre všetky súťaže sa uskutočnila na pôde Ruského centra v Bratislave.

Ruské centrum uznáva dôležitosť základného vzdelávania, ktorý formuje východisko pre všetky ďalšie vedomosti, a v súčasnosti pracuje na projekte doplnkového vzdelávania pre všeobecnovzdelávaciu základnú školu pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ruské centrum sa každoročne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale študentov „Druzja, prekrasen naš sojuz!“, ktorý organizuje Fond „Russkij mir“ pre študentov študujúcich ruský jazyk; na podujatí „Európsky deň jazykov“ konajúcom sa pod záštitou Rady Európy, a taktiež na činnosti Filmového táboru pre deti, kde sa účastníci môžu vcítiť do povolania herca, režiséra a producenta.

Na záver si dovolíme uviesť ešte jedno číslo znázorňujúce činnosť Ruského centra pri Európskom fonde: webovú stránku www.slavfond.eu, kde sa zverejňujú hlavné informácie o činnosti Ruského centra v Bratislave, ktorú každoročne navštívi vyše 1 milióna ľudí.

Ruské centrum v Bratislave si zaslúžilo právo byť považované za jedno z najlepších v Európe medzi svojimi kolegami, a to nielen vďaka výrazne vysokej úrovni technickej vybavenosti, ale aj vďaka svojmu výhodnému umiestneniu v jednej z najmodernejších budov a ešte aj preto, že je ústredným bodom príťažlivosti pre všetkých, ktorí nie sú ľahostajní voči ruskej histórii a kultúre.