Русская версия Slovenščina English

Delegácia Domu ruského zahraničia A. Solženicyna v Ruskom centre v Bratislave

V dňoch 28. februára a 1. marca 2018 sa v Bratislave uskutočnilo niekoľko podujatí spojených s návštevou delegácie Domu ruského zahraničia A. Solženicyna z Moskvy.

Na pôde Ekonomickej univerzity sa konala slávnosť darovania viac ako 300 kníh v ruskom jazyku knižnici menovanej univerzity. Knižnica sa obohatila o nádherné zväzky umeleckej literatúry, učebnice ruského jazyka aj o početné publikácie ruských autorov v emigrácii. Prezentácia sa uskutočnila v ruskom jazyku, ako aj všetky vystúpenia. Na Ekonomickej univerzite je ruský jazyk súčasťou vybraných odborov vysokoškolského štúdia.

Na slávnosti sa zúčastnil rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, zamestnanci Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a Domu ruského zahraničia A. Solženicyna, vysokoškolskí učitelia aj študenti. Ruské centrum, ktoré je partnerom Domu ruského zahraničia, sa tiež zúčastnilo na slávnosti.

V ten istý deň navštívila delegácia aj Ruské centrum, kde sa uskutočnilo stretnutie s krajanmi. Hlavnou témou diskusie bola spolupráca v oblasti zachovania ruského kultúrneho dedičstva. Vedúca oddelenia medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce Domu ruského zahraničia Svetlana Romanovová informovala o činnosti organizácie, jej fondoch, plánovaných výstavách a možnostiach spolupráce. Čestný predseda organizácie krajanov Zväz Rusov na Slovensku Alexander Čumakov rozprával o osudoch ruských rodín, ktoré sa ocitli v emigrácii v Čechách a na Slovensku,  z ktorých mnohé poznal osobne, ako aj o osudoch slávnych krajanov.

Ruské centrum predtým zasielalo Fondu A. Solženicyna knihy, ktoré vydali naši krajania na Slovensku, ako aj niektoré archívne materiály.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Stretnutie sa uskutočnilo v srdečnej priateľskej atmosfére, jej účastníci vyjadrili želanie spraviť všetko možné pre ochranu kultúrneho dedičstva Ruska.

Na pôde Ekonomickej univerzity bola tiež uskutočnená prednáška o význame ruskej emigrácie pre kultúrny, vedecký a technický rozvoj európskych krajín po ťažkých revolúciách a vojnách v 20. storočí.