Русская версия Slovenščina English

Spolupráca s Univerzitou Ca’Foscari v Benátkach

Dňa 20.februára 2017 Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry uzavrel dohodu o spolupráci s verejnou Univerzitou Ca'Foscari v Benátkach, Taliansko.

Univerzita bola založená v roku 1868. Nachádza sa v paláci Ca'Foscari postavenom v benátskom gotickom slohu, podľa ktorého je univerzita pomenovaná. Palác Ca'Foscari sa nachádza pri Veľkom kanále v srdci Benátok, neďaleko námestia svätého Marka. Od roku 2011 pri Univerzite Ca'Foscari funguje Centrum pre štúdium ruskej kultúry.

Predmetom zmluvy je organizácia stáží v ruskom jazyku pre študentov a absolventov univerzity na základe Ruského centra. Program stáže zahŕňa účasť na kurzoch ruského jazyka a na seminároch o ruskej kultúre, zoznámenie sa s informačnými zdrojmi Ruského centra a prácou knižnice.

Od 27. februára univerzita vysiela na stáž prvú študentku, Letiziu Gazzolu, ktorý študuje ruský jazyk na univerzitnom Centre pre štúdium ruskej kultúry. Jej stáž sa bude konať podľa európskeho programu Erasmus, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality vzdelávania v Európe, na rozvoj mobility a kultúrnych vzťahov medzi študentami európskych krajín, na podporu spolupráce medzi vysokými školami, študentami a učiteľmi v oblasti vyššieho a stredného odborného vzdelávania. 

Univerzita má tesné vzťahy s humanitárnymi organizáciami z Ruska. Každoročne sa tu usporiada festival ruských filmov „Ruskino v Ca`Foskari“. Podľa zmluvy univerzita umiestňuje informácie o možnostiach stáží na svojich webových stránkach.