Русская версия Slovenščina English

Výstava kníh „Učebnice ruského jazyka“

Dňa 20. septembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh "Učebnice ruského jazyka“.

Výstava je tvorená vydaniami z knižničného fondu Ruského centra a je usporiadaná pri príležitosti začiatku školského roka.

Vystavené knihy predstavujú najlepšie príklady vydaní učebnej literatúry pre študentov rôznych úrovní a vekových skupín. Vystavené sú učebnice vydavateľstiev "Zlatoust ", "Russkij jazyk. Kursy", "Vysšaja škola" a iné.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili študenti a učitelia ruského jazyka z troch bratislavských gymnázií: Ivana Horvátha, Galilea a Súkromného slovanského gymnázia. Pozornosť učiteľov pritiahli metodické materiály o výučbe ruštiny ako cudzieho jazyka. Boli vyzdvihnuté tie vydania, ktoré sa už používajú vo vzdelávacom procese gymnázií.