Русская версия Slovenščina English

Kurzy ruského jazyka pre deti v Bratislave

Dňa 26. januára 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave otvoril jarný semester kurzov ruského jazyka. Ako prvé sa uskutočnili lekcie pre deti.

Výučbu v mini skupinách začali deti vo veku od 3 do 7 rokov; zároveň prebieha aj individuálna výučba. Program výučby zahŕňa komunikáciu v ruskom jazyku, učenie sa základov písma, oboznámenie sa s ruskou kultúrou. Osobitné nadšenie vyvolávajú v deťoch ruské animované rozprávky o Mackovi Pú aj „No počkaj zajac!“.

Výučba sa uskutočňuje hravou metódou. Deti kreslia, vyrezávajú figuríny, modelujú z plastelíny a skladajú puzzle. Lekcie sú zamerané na viacstranný rozvoj v skorom detstve.

Všetci pedagógovia sú ruskými rodenými hovorcami a získali odborné pedagogické vzdelanie v Rusku. Tvorivý prístup k vyučovaniu detí, priateľská atmosféra a blízkosť slovanských kultúr robia hodiny atraktívnymi nielen pre deti krajanov, ale aj pre deti zo slovenských rodín.