Русская версия Slovenščina English

JESENNÝ KURZY RUSKÉHO JAZYKA 2017

Ruské centrum v Bratislave 

JESENNÉ KURZY RUSKÉHO JAZYKA od 18.09.2017

 • v malých skupinách aj individuálne, pre dospelých aj deti od 3 rokov

 • lektorský tím z rodených hovorcov

 • bezplatná konzultácia na zistenie jazykovej úrovne

 • príprava na medzinárodnú skúšku z ruského jazyka

 • „From English to Russian – kurzy ruštiny v angličtine

 • ceny za 45 minút:

  • v skupinách– od 4€ na osobu

  • individuálne – od 12€

Začíname 18.09.2017 !


Skupinový kurz:

 • všetky jazykové úrovne (A1, A2, B1, B2, C1)

 • štandardný kurz – 20 stretnutí po 90 minút – 160€

 • skrátený kurz – 10 stretnutí po 90 minút - 80€

 • dni výučby – pondelok a streda, utorok a štvrtok,

 • časy výučby – ráno od 7:00 a popoludní od 16:30

Individuálny kurz:

 • program kurzu „šitý na mieru“ – obsah podľa Vašich potrieb

 • flexibilita dní a časov výučby

 • po dohode sú možné aj 60 minútové hodiny

Firemný kurz:

 • výučba prebieha v priestoroch Vášho pracoviska

 • forma výučby – skupinová alebo individuálna

 • možnosť fakturácie za reálne odučený počet hodín

Pre ďalšie informácie napíšte nám na info@slavfond.eu