Русская версия Slovenščina English

Otvorenie výstavy Kód revolúcie

Dňa 7. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy Kód revolúcie, venovanej 100. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Na výstave boli prezentované diela slovenských a ruských umelcov na tému revolúcie.

Iniciátorom organizácie spoločnej výstavy bol tvorivý zväz slovenských umelcov Mireľub. Základ expozície tvoria diela členov umeleckého Art Matehorn – Lucie Luptákovej, Josefa Matého, Renáty Hornovej, Slavomíra Dlubača a ďalších, ktorí ukázali svoj pohľad na revolúciu zo Slovenska. V dielach sú vyobrazené fragmenty ruskej revolúcie, krížnik Auróra, Leninove vystúpenie, ozbrojené čaty robotníkov a ďalšie témy.

Osobitnú pozornosť divákov upútala zbierka sôch, ktoré spodobňujú členov rodiny posledného ruského cára Nikolaja II.

Ruské centrum v Bratislave pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry pozvalo k účasti na výstave ruských umelcov Alexandra Kabanova a Innu Baryčevu, ktorí prezentovali cyklus svojich diel, venovaných revolučnej tematike.

 

Výstavu sprevádzalo premietanie unikátnych storočných záberov, zneli aj pesničky revolučných rokov, ktoré sa stali neodlučiteľnou súčasťou Októbrovej revolúcie.

V aule Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave sa zhromaždili ruskí krjania, tvorivá inteligencia, absolventi sovietskych vysokých škôl a široká verejnosť. Jedna z absolventiek Leningradskej štátnej univerzity, občianka Slovenska, s nostalgiou spomínala na svoje štúdium v Rusku aj na prácu v budovateľských brigádach ako na najlepšie roky svojho života.

<!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->Udalosti začiatku 20. storočia sa stali nielen prelomovými v dejinách Ruska, ale vo veľkej miere predurčili priebeh svetových dejín.