Русская версия Slovenščina English

V Bratislave sa konal seminár rusistov

Dňa 2 8. mája 2019 sa v Bratislave v Ruskom centre vedy a kultúry konal seminár rusistov a učiteľov ruského jazyka.

Seminár organizovali Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Asociácia rusistov Slovenska a Čestný konzulát Slovenskej republiky v Povolžskom federálnom okruhu v meste Perm.

Téma seminára „Moderné trendy: rozvoj vzdelávacích iniciatív“ vyvolala veľký záujem účastníkov, predovšetkým učiteľov ruského jazyka, a vyústila do podnetnej diskusie.

Seminára sa zúčastnili všetci vyučujúci a zamestnanci Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave.

Hlavný referát predniesli učitelia zo súkromnej školy v meste Perm, v ktorom prezentovali svoj projekt „Akcelerátor talentov“. Otvorili viaceré otázky školského vzdelávania, ako metódy odhaľovania individuality žiaka, rozvoj bilingválneho vzdelávania, význam kultúry.

Seminára sa zúčastnili poprední rusisti zo Slovenska, Rakúska a Ruska. Vo svojich referátoch účastníci seminára podotkli dôležitosť formovania osobnosti počas vyučovacieho procesu, čo je možné, ak samotný pedagóg je osobnosťou.

Rozoberali sa aj aktuálne otázky vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov v ruštine na bilingválnych gymnáziách, schopnosť ovládania jazyka cez rozvoj zručnosti, nie cez nacvičovanie testových otázok.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Na seminári vystúpili vyučujúci vysokých škôl a gymnázií, autori učebníc ruštiny ako cudzieho jazyka a metodík bilingválneho vzdelávania. Účastníci seminára kládli veľa otázok, diskutovali a argumentovali.

Na konci seminára bol účastníkom prezentovaný referát o histórii a kultúre Permskej oblasti, ktorý sprevádzalo premietanie filmu a uvedenie výstavy fotografií s malebnými pohľadmi na mesto Perm. Táto kultúrna exkurzia bola venovaná Dňu slovanskej literatúry a kultúry, ktorý sa v týchto dňoch oslavuje po celom Rusku.