Русская версия Slovenščina English

Totálny diktát z ruského jazyka v Bratislave

Dňa 14. apríla 2018 sa v Bratislave konalo každoročné vzdelávacie podujatie v podobe dobrovoľného diktátu pre všetkých záujemcov.

Text pre diktát špeciálne vytvorila ruská spisovateľka Guzeľ Jachina. Bola zvolená téma „Učiteľ slovesnosti“.

Tento rok sa Slovensko na podujatí „Totálny diktát“ zúčastnilo po tretíkrát. Centrá pre písanie boli organizované v niekoľkých mestách, medzi ktorými boli Bratislava, Trenčín, Nitra, Martin a Prešov.

Tento rok sa Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave zúčastnilo podujatia spolu s Ruským centrom vedy a kultúry.

Od Ruského centra bola nominovaná vyučujúca kurzov ruského jazyka Natalia Jadryšnikova a štyria účastníci písania diktátu. Svoje vedomosti z ruského jazyka overila aj Prezidentka asociácie absolventov ruských vysokých škôl Ľubica Blašková.

Po ukončení diktátu dostal každý účastník certifikát, potvrdzujúci jeho účasť na medzinárodnom podujatí „Totálny diktát 2018“.

Viac informácií o podujatí z rôznych krajín sveta: https://russkiymir.ru/news/240235/