Русская версия Slovenščina English

Seminár z ruského jazyka a kultúry „Moskva – hlavné mesto Ruska“

Dňa 27. marca 2018 sa v Ruskom centre pri európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konal seminár na tému „Moskva – hlavné mesto Ruska“. Seminár bol zorganizovaný pre poslucháčov kurzov ruského jazyka s cieľom rozšíriť ich slovnú zásobu a oboznámiť ich s ruskými dejinami a kultúrou. Na seminári sa zúčastnili poslucháči kurzov, tak dospelí, ako aj deti.

Na plátno sa premietal film o hlavnom meste Ruska a bola spustená prezentácia fotografií s nádhernými pohľadmi na Moskvu. Zároveň sa preberala slovná zásoba na túto tému.

Poslucháči so záujmom rozoznávali slávne pozoruhodnosti Moskvy, jej starobylé stavby a súčasné podoby. Osobitný záujem vyvolala architektúra Kremľa – jednej z najkrajších architektonických stavieb na svete.

Účastníci seminára počúvali prednášku, kládli otázky, deti pridávali známe slovíčka. Vládla priateľská a vrelá atmosféra, pri ktorej sa ľahko zvládne akákoľvek látka.