Русская версия Slovenščina English

Elektronická knižnica „Dejiny Ruska“ sa otvorila v Bratislave

V Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa uskutočnila prezentácia elektronickej knižnice „Dejiny Ruska“ a otvorenie vzdialeného prístupu ku nej.

Internetový projekt Elektronická knižnica „Ruské dejiny“ bol spustený časopisom „Dejiny Ruska“ a realizuje sa s podporou portálu Dejiny Ruska (http://rus-istoria.ru).

Hlavným cieľom projektu je približovanie dejín a kultúry Ruska širokej verejnosti a inštitúciám v Rusku a v zahraničí.

Od decembra 2017 je v Ruskom centre otvorený prístup k elektronickej knižnici pre všetkých návštevníkov. V počítačovej miestnosti môže súčasne využívať knižnicu niekoľko ľudí. V súčasnosti obsahuje katalóg viac ako 500 titulov o ruských dejinách a vlastivede, vrátane predrevolučných vydaní, vedeckej a učebnej literatúry, albumov historickej maľby a ďalších užitočných zdrojov pre hodiny dejepisu a vlastivedy. Knižničné fondy zahŕňajú knihy a časopisy Cisárskej ruskej historickej spoločnosti a Cisárskej pravoslávnej palestínskej spoločnosti.

Podľa všetkých skúseností, využitie elektronických zdrojov významne uľahčuje proces učenia sa. Možnosť priameho prístupu k unikátnym titulom sa nepochybne stane bežnou praxou na kurzoch ruského jazyka.