Русская версия Slovenščina English

Výstava kníh „Ruskí spisovatelia deťom na domáce čítanie“

Dňa 4. decembra 2017 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo otvorenie výstavy kníh „Ruskí spisovatelia deťom na domáce čítanie“.

Expozíciu tvoria tituly z knižničného fondu Ruského centra. Výstava je určená pre detí, ktoré sa učia ruský jazyk, ako aj pre rodičov, pedagógov a návštevníkov centra.

Na výstave sú predstavené edície Moja prvá kniha, Knižnica mladšieho školáka, Domáce čítanie, Svetová literatúra pre deti, Knižnica klasickej literatúry a ďalších.

Vystavované sú knihy pre deti rôznych vekových skupín od známych autorov, ktorými sú Konštantín Ušinskij, Vitalij Bianki, Kir Bulyčiov, Alexander Grin, Anatolij Rybakov, Anton Čechov, Nikolaj Nosov, Lev Tolstoj, Michail Lermontov, Alexander Gribojedov, Michail Šolochov a ďalšie.

Vystavené sú aj encyklopedické vydania pre detí, knihy o dejinách a umení. Osobitnú pozornosť hostí vyvolali nádherne spracované folianty ruskej poézie a bájok Ivana Krylova.

Otvorenie výstavy upútalo pozornosť návštevníkov ku knižničnému fondu Ruského centra. Zaujímali ich aj časopisy „Russkij mir.ru“.