Русская версия Slovenščina English

VEĽKÁ HODVÁBNA CESTA: JANG-C’-T´IANG/ VOLGA / DUNAJ

Medzinárodný výstavný projekt 

VEĽKÁ HODVÁBNA CESTA:

JANG-C’-T´IANG/ VOLGA / DUNAJ

 

Organizátori:

Tvorivý zväz umelcov Ruska

Európske centrum výtvarných umení

Ruská akadémia umenia

Povolžské oddelenie Ruskej akadémie umenia

s podporou

Ministerstva kultúry Ruskej federácie
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Vedúci a autor projektu: Konštantín Chudiakov

Kurátor projektu: Arsenij Šteiner

Koordinátori projektu:
Igor Bondarenko, Jelena Prekopova, Svetlana Kuznecova

Kurátorský tím: Svetlana Kuznecova, Sergej Denisov,
Ivan Kolesnikov, Jevgenij Romaško, Uwe Goldstein

Dizajn: Sergej Denisov/Ivan Kolesnikov

Riaditeľ projektu: Konštantín Akimov

Partneri: 

Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry

Európska akadémia pre bezpečnosť a konflikty

Berlin Selected Artists (Berlín, Nemecko)

Ministerstvo kultúry Saratovskej oblasti

Saratovské štátne múzeum výtvarných umení A. N. Radiščeva

Moskovská výstavná sála „Galéria AZ“

Múzeum ruského umenia Liu Minsiu (Charbin, Čína)

Inštitút Konfucia Ďalekovýchodnej federálnej univerzity

Spoločnosť rusko-čínskeho priateľstva

Tento projekt sa snaží ukázať širokému obecenstvu najaktuálnejšie trendy v modernom výtvarnom umení krajín strednej a východnej Európy, Ruska aj Číny. V súlade s týmto cieľom sa organizátori orientujú na umelecký proces posledných pätnástich rokov, kedy sa v sociálno-politickej a kultúrnej realite odohrali výrazné zmeny, ktoré sa odrazili aj v oblasti vizuálnych umení. Projekt je výsledkom detailného pozorovania umeleckej scény v rokoch 2000-2017, a to v období, kedy sa umenie vzdáva úlohy mapovania politického, ekonomického a sociálneho života na prelome storočí a z hľadiska rýchlosti reagovania zaostáva za informačným prúdom sociálnych sietí.

Myšlienka globalizácie, ktorá ovládla svet, vytvorila aj istú novú topografiu v súčasnom umeleckom priestore. Dnes je väčšia pozornosť umelcov upriamená na prežitie súčasného okamihu. Je to umenie, ktoré priznáva nebezpečenstva a otvorene sa o nich baví. Umelci už viac nepíšu veľké manifesty, ale uprednostňujú individuálne metódy práce. V súčasných podmienkach neexistuje ani „underground“ – už nie je možné zavrieť sa do veže zo slonoviny, uniknúť do záchrannej izolácie. Dnešnou úlohou umenia nie je meniť spoločnosť, ale ľudí. Umenie sa usiluje o dialóg.

Podľa metódy európskeho humanistu zo 17. storočia Jána Amosa Komenského, ktorý je autorom slávnej učebnice-encyklopédie „Svet viditeľných vecí v obrazoch“ zadali organizátori projektu súčasným umelcom svojráznu úlohu – zobraziť prostredníctvom svojich diel svet prírody a spoločenských vzťahov a tak vytvoriť mnohotvárne umelecké spovede a uhly pohľadu na tie isté témy. Projekt predstavuje pokus o aspoň čiastočné zrekonštruovanie celistvého stereoskopického vnímania okolitého sveta človekom.

Umelci dostali ponuku stvárniť vo vytýčených hraniciach 100 najaktuálnejších tém pre dnešnú dobu; 100 tém je európskych, ďalších 100 tém je čínskych. Štruktúra expozície výstavy a umeleckej encyklopédie, v ktorej sú vedľa seba umiestnené diela umelcov z Ruska a diela zahraničných autorov, týkajúce sa rovnakej témy, dáva možnosť porovnávať tvorivé prístupy jednotlivých umelcov a vystopovať nezvyčajné tvorivé dialógy.

Mobilná výstava Veľká hodvábna cesta: Jang-c’-t´iang/ Volga / Dunaj pozostáva zo 150 umeleckých diel z Ruska, Číny a krajín strednej a východnej Európy, zoskupených v rovnakých počtoch podľa 50 tém-objektov.

Trasa mobilnej výstavy:

Charbin,  Čína, Múzeum ruského umenia Liu Minsiu (6. - 20. júl);

Saratov, Rusko, Saratovské štátne múzeum výtvarných umení A. N. Radiščeva (8. august – 3. september);

Moskva,  Rusko, Moskovská výstavná sála „Galéria AZ (15. – 30. september);

Bratislava, Slovensko, Európske centrum výtvarných umení
(23. november - december).

Kompletný rozsah medzinárodného výstavného projektu – 300 diel súčasných umelcov z Ruska, Číny a krajín strednej a východnej Európy – bude prezentovaný v trojjazyčnej umeleckej encyklopédii.

Povolžské oddelenie Ruskej a