Русская версия Slovenščina English

Prezentácia Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity

Dňa 7. apríla 2019 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa uskutočnila prezentácia Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity.

Univerzita je jednou z najväčších vysokých škôl v Chanty – Mansijskej autonómnej oblasti. Slovensko má univerzita úzke vzťahy. Už niekoľko rokov spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výskumníci a vyučujúci univerzity už viackrát uskutočnili v Bratislave praktické semináre pre rusistov.

Do Ruského centra prišla delegácia vyučujúcich a výskumníkov zo Surgutskej univerzity na čele s dekanom Filozofickej fakulty, doktorom filologických vied D. V. Larkovičom.

Po oboznámení sa so zdrojmi a možnosťami oboch strán bola dosiahnutá dohoda o spolupráci v oblasti vyučovania ruského jazyka, výstavnej a vydavateľskej činnosti.

Po skončení stretnutia hostia navštívili výstavu slávneho slovenského umelca Adolfa Bencu.

Viac o výstave Adolfa Bencu na:
http://www.slavfond.eu/570-otvorenie-vystavy-obrazov-slovenskeho-umelca-adolfa-bencu.html
https://russkiymir.ru/news/254206/