Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina v Ruskom centre pre žiakov Gymnázia Ivana Horvátha

Dňa 21. decembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa uskutočnila otvorená hodina ruského jazyka a kultúry, venovaná sôčasnému ruskému umeniu.

Na návštevu prišli žiaci vyšších ročníkov bilingválneho Gymnázia Ivana Horvátha z Bratislavy spolu s učiteľmi ruského jazyka. Nebolo to po prvýkrát čo toto gymnázium navštívilo Ruské centrum. Na gymnáziu sa ruský jazyk učí prostredníctvom intenzívnych kurzov a uskutočňuje sa vyučovanie vybraných predmetov v ruskom jazyku.

Najprv žiaci navštívili Ruské centrum, rozprávali sa o umení, o ruskej literatúre a o Rusku. Následne sa premiestnili do galérie, kde sa vystavovali umelecké diela zo zbierky Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga.

Medzinárodná umelecká výstava so symbolickým názvom Koleso priateľstva spojila viac ako 150 diel umelcov z 21 krajín a predstaviteľov rôznych národov obývajúcich územie viacnárodného Ruska.

Žiaci sa oboznámili s obsahom výstavy s rôznymi výtvarnými technikami, s tradíciami Tatarstanu a Ruska, ktoré boli zobrazené na vystavovaných obrazoch.

Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, žiaci zodpovedali kvízové otázky, vtipkovali a kládli otázky. Hodina sa ukončila pohostením s tatárskymi národnými sladkosťami.