Русская версия Slovenščina English

Návšteva Bratislavy delegáciou fondu „Russkij mir“

Dňa 21. novembra 2018 Ruské centrum Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave navštívila delegácia fondu „Russkij mir“ na čele s výkonným riaditeľom fondu Vladimírom Kočinom.

Deň predtým sa konala významná udalosť – v meste Prešov bolo pri Prešovskej univerzite otvorené druhé Ruské centrum na Slovensku. Ďalším členom delegácie bol vedúci správy ruských centier Nikolaj Sergejčev.

Hostia z Moskvy sa oboznámili s činnosťou centra, s jeho zdrojmi a zamestnancami. Roozhovor sa dotkol aj viacerých pracovných otázok. Preberané boli záležitosti účasti centra na celoeurópskych podujatiach, činnosti kurzov ruského jazyka, problémy moderných učebníc, online prepojenie k humanitným zdrojom, možnosti organizácie seminárov a konferencií s účasťou rusistov z krajín strednej a východnej Európy.

Bola vysoko hodnotená práca centra so žiakmi slovenských gymnázií a dobrá návštevnosť centra. Zástupcovia fondu podporili také smerovanie činnosti centra, akým je uskutočnenie otvorených hodín ruského jazyka, ktoré viackrát navštívili celé triedy žiakov základných škôl a gymnázií z Bratislavy, Levíc, Košíc, Trenčína a ďalších miest.

Delegácia si pozrela aj umeleckú výstavu „Koleso priateľstva“ zo zbierky Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga https://russkiymir.ru/news/247795/?sphrase_id=864261 .

Stretnutie sa nieslo v pracovnej a priateľskej atmosfére.