Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina v Ruskom centre pre študentov z internátu

Dňa 20. novembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila otvorená hodina z ruského jazyka venovaná súčasnému ruskému umeniu.

Na návštevu prišli študenti z viacerých stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na rozličné povolania, vrátane priemyselného dizajnu, informačných technológií, ošetrovateľstva a ďalších. Študenti prišli do Bratislavy z rôznych kútov Slovenska a sú momentálne ubytovaní v internáte na Ivanskej ceste. Internát sa nachádza neďaleko Ruského centra a nebolo to po prvýkrát, čo tam ubytovaní študenti prišli na návštevu.

Do Ruského centra študentov priviedla pedagogička, pani Slávka Manová, ktorá chcela oboznámiť študentov s možnosťami učenia sa ruského jazyka, s knižnicou a ďalšími zdrojmi centra. Študijný program na školách zahŕňa aj výučbu cudzích jazykov, vrátane ruského.

Po oboznámení sa s činnosťou centra a po kvíze z ruského jazyka na tému súčasného umenia sa študenti premiestnili do galérie. Tam si pozreli umeleckú výstavu „Koleso priateľstva“ zo zbierky Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga https://russkiymir.ru/news/247795/?sphrase_id=864261 .

Medzinárodná umelecká výstava so symbolickým názvom „Koleso priateľstva“ spojila viac ako 150 diel umelcov z 21 krajín a predstaviteľov rôznych národov žijúcich na území viacnárodného Ruska.

Stretnutie sa nieslo vo vrelej atmosfére a ukončilo sa pohostením tatárskymi národnými sladkosťami.