Русская версия Slovenščina English

Na Prešovskej univerzite sa otvorilo Ruské centrum

Dňa 20. novembra 2018 sa na Prešovskej univerzite uskutočnilo slávnostné otvorenie Ruského centra. Na slávnosti sa zúčastnil veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku A. L. Fedotov, rektor Prešovskej univerzity P. Kónya a výkonný riaditeľ fondu „Russkij mir“ V. V. Kočin. Otvorenie ruského centra vyvolalo veľký záujem medzi profesormi, učiteľmi a študentmi univerzity.

 

Vo svojom prejave P. Kónya hovoril o histórii a súčasnom stave rusistiky na Prešovskej univerzite a vyjadril svoju podporu budúcim aktivitám Ruského centra.

Ruský jazyk sa v Prešove učí viac ako 60 rokov. Inštitút rusistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity dnes pripravuje študentov v študijných odboroch „prekladateľstvo“, „učiteľstvo“ a „ruský jazyk a kultúra“. Univerzita už niekoľko rokov spolupracuje s fondom „Russkij mir“. Viackrát získala z fondu granty, a jej tím sa v septembri 2018 zúčastnil študentského festivalu „Druzja, prekrasen naš sojuz!“ v Kamčii (Bulharsko).


Po gratulácii profesorov, učiteľov a študentov univerzity k otvoreniu Ruského centra V. V. Kočin zdôraznil, že prešovská škola rusistiky je známa ďaleko za hranicami Slovenska a že možnosť otvoriť tu Ruské centrum je cťou pre fond „Russkij mir“. „Otvorenie centra predstavuje začiatok veľkej spolupráce, ktorej výsledkom by sa mali stať nové možnosti pre učenie sa ruského jazyka a poznávanie Ruska“, povedal výkonný riaditeľ fondu „Russkij mir“.

Vo svojom prejave A. L. Fedotov povedal o tom, ako prebiehala príprava na otvorenie Ruského centra. Upriamil pozornosť na rastúci záujem o ruský jazyk na Slovensku a zdôraznil, že sa jazyk často prirovnáva ku kľúču pre pochopenie národnej kultúry, a práve Ruské centrum je tými dverami, cez ktoré študenti, vyučujúci a všetci záujemcovia môžu mať prístup k bohatstvu ruského jazyka, literatúry, kultúry a dejín Ruska.

 

Štúdium ruského jazyka na Slovensku získava na popularite. Na škole sa vyučuje od piateho ročníka a v súčasnosti stále viac školákov si vyberá ruštinu ako druhý cudzí jazyk. Momentálne ruský jazyk je podľa popularity porovnateľný s nemeckým jazykom, ktorý je na druhom mieste, a podľa niektorých parametrov ho dokonca predbieha a obsadzuje druhú priečku po angličtine. Mnohí maturanti idú na Prešovskú univerzitu kde pokračujú v intenzívnom štúdiu ruského jazyka, keďže sa rusistom prednáša výhradne v ruštine.

 

Ruské centrum v Prešove sa stalo už 113. pôdou pre vyučovanie ruského jazyka a kultúry, ktoré fond „Russkij mir“ zakladá po celom svete. Už čoskoro, dňa 23. novembra, začne svoju činnosť ďalšie Ruské centrum, ktoré sa otvorí v bulharskom meste Stara Zagora.

Viac informácií na: https://russkiymir.ru/news/248991/