Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina v Ruskom centre pre žiakov Gymnázia Alberta Einsteina

Dňa 18. októbra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala otvorená hodina ruského jazyka a kultúry venovaná modernému ruskému umeniu.

Na návštevu prišli žiaci vyšších ročníkov bratislavského bilingválneho Gymnázia Alberta Einsteina spolu s pedagogičkou, ktorá vyučuje na gymnáziu predmet Dejiny umenia. Nebolo to po prvýkrát, čo spomínané gymnázium navštívilo Ruské centrum. Na gymnáziu sa ruský jazyk vyučuje pomocou intenzívnych kurzov a realizuje sa vyučovanie vybraných predmetov v ruskom jazyku.

Najprv žiaci navštívili Ruské centrum a oboznámili sa s jeho činnosťou, s knižničným fondom, počítačovou miestnosťou a ďalšími zdrojmi. Následne sa návšteva presunula do galérie, kde je vystavovaná expozícia umeleckých diel z fondov Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie mesta Jelabuga.

Medzinárodná umelecká výstava so symbolickým názvom Koleso priateľstva zahŕňa viac ako 150 diel umelcov z 21 krajín, ktorí sú predstaviteľmi rôznych národov obývajúcich územie viacnárodného Ruska.

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> Žiaci sa oboznámili s tematikou výstavy, s rôznymi technikami umeleckého prevedenia, s tradíciami Tatárskej republiky a Ruska, ktoré sa odrazili vo vystavovaných dielach. Pred hosťami vystúpili zamestnanci Ruského centra a zástupca riaditeľa Múzea Jelabuga Alexander Degoťkov, ktorý prišiel do Bratislavy ako člen delegácie z Jelabugy. Povedal o unikátnych zbierkach múzea, o historickom a kultúrnom význame mesta Jelabuga a o samotnej výstave.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a skončilo sa ochutnávkou tatárskych národných sladkostí.