Русская версия Slovenščina English

Reportáže o Ruskom centre v slovenskom rozhlase a televízii

Slovenská televízia RTVS odvysielala dňa 8. októbra 2018 na jednej zo svojich hlavných televíznych staníc, na Dvojke, reportáž o otvorenej hodine ruského jazyka a kultúry, ktorá sa konala v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave. Hodina bola venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého.

Nebolo to po prvýkrát, čo novinári slovenského rozhlasu a televízie prišli na návštevu do Ruského centra, aby priblížili svojim poslucháčom a divákom ruskú kultúru na Slovensku.

Otvorenej hodiny sa zúčastnili žiaci dvoch bilingválnych gymnázií – Gymnázia Ivana Horvátha a Súkromného bilingválneho gymnázia. Skupina reportérov sa odborne a tvorivo postavila k procesu natáčania. Videozáznam obsahuje nielen reportáž o samotnej udalosti, ale aj niekoľko rozhovorov, zábery výkladov a školiacich miestností.

Gymnazisti zodpovedali otázky o tom, prečo sa učia ruský jazyk, čím ich priťahuje ruská kultúra, prečo prišli do Ruského centra. Väčšina žiakov si vybrala ruský jazyk samostatne a s radosťou sa zúčastňuje podujatí, na ktorých je možné počuť „živú“ ruštinu, uskutočniť nové kultúrne objavy a dostať nádherne časopisy o kultúre „Russkij mir. RU“.

Reportáž sa následne zopakuje v televíznom vysielaní. Je dostupná aj na webových stránkach RTVS na tomto odkaze:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13070/169252