Русская версия Slovenščina English

Festival európskych jazykov sa konal v Bratislave

V dňoch 28. a 29. septembra 2018 sa v Bratislave konal festival európskych jazykov, ktorý sa každoročne organizuje z iniciatívy Rady Európy a uskutočnil sa už po osemnásty krát. Hlavným cieľom podujatia je podpora motivácie Európanov k učeniu sa cudzích jazykov nielen na základnej, strednej a vysokej škole, ale aj v priebehu celého života.

Organizátormi podujatia boli Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike a Spoločenstvo európskych kultúrnych inštitútov.

Tento rok sa zmenil formát uskutočnenia podujatia. Zatiaľ čo v minulých rokoch sa akcia s názvom Ulica jazykov konala pod otvoreným nebom na Hviezdoslavovom námestí, tento rok sa rozhodlo, že sa uskutoční na pôde dvoch univerzít, a to Ekonomickej univerzity v Bratislave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Ruské centrum Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnilo činnosti ruského stánku, prevádzkovaného Ruským centrom vedy a kultúry.

V ruskom stánku bola prezentovaná informácia o ruských vysokých školách a vzdelávacích programoch pre zahraničných študentov, o kurzoch ruského jazyka a kultúrnych programoch; boli vystavované aj učebné materiály a reklamné brožúry o Rusku. Osobitný záujem vyvolali časopisy „Russkij mir.RU“ – návštevníci podujatia si ich zobrali všetky.

V rámci festivalu sa konali rozmanité zábavné programy, ako aj tvorivé dielne, lingvistické diskusie a prednášky odborníkov.

Festival bol rozsiahle zaznamenaný slovenskými médiami; reportáž venovaná tomuto podujatiu bola odvysielaná v hlavných správach ústrednej televíznej stanice RTVS 1.