Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina ruského jazyka pre gymnazistov venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého

Dňa 20. septembra 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave konala otovrená hodina ruského jazyka a kultúry venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého.

Na návštevu prišli žiaci vyšších ročníkov dvoch bratislavských gymnázií – Bilingvalného gymnázia Ivana Horvátha a Súkromného slovanského gymnázia –, na ktorých sa učí ruský jazyk prostredníctvom intenzívnych kurzov a realizuje sa vyučovanie v ruskom jazyku. Nebolo to po prvýkrát, čo tieto gymnáziá prišli do Ruského centra. Tentokrát tu bolo viac žiakov. Tí, čo už v centre kedysi boli, spomínali na zaujímavé fakty z dejín Ruska, s ktorými sa oboznámili počas minulých otvorených hodín.

Hosťami Ruského centra sa stal aj novinársky tím verejnoprávnej televízie RTVS 1 a redaktor Ruskej služby Slovenského medzinárodného rozhlasu Slovakia International. Natočili podrobné reportáže o otvorenej hodine, spravili niekoľko rozhovorov tak s organizátormi podujatia ako aj s účastníkmi – žiakmi a vyučujúcimi. Reportáže budú v najbližšom čase odvysielané v televízii a v rozhlase.

Otvorená hodina sa začala vo veľkej konferenčnej miestnosti, kde sa žiaci najskôr oboznámili s činnosťou Ruského centra, a potom im bol prezentovaný referát o živote a diele ruského spisovateľa L. N. Tolstého, ktorý sprevádzala video prezentácia.

 

Osobitný záujem účastníkov vyvolalo rozprávanie o spolupráci medzi spisovateľom a slovenským lekárom a verejným činiteľom Dušanom Makovickým. Po oboznámení sa s dielami Leva Tolstého prišiel Makovický do Tolstého usadlosti Jasná Poljana a zostal tam na dlhé roky. Stal sa rodinným lekárom Tolstého a dedinčanov. Následne napísal spomienky o svojom živote v Jasnej Poljane, o spolupráci so spisovateľom, a potom preložil niekoľko jeho diel do slovenčiny.

Pre priblíženie Tolstého diela boli žiakom premietnuté fragmenty z filmu Vojna a mier. Prvý ples Nataši Rostovovej a bitka pri Austerlitzi (Slavkove) spravili silný dojem vďaka výraznému spracovaniu. Bitka pri Austerlitzi je slovenským gymnazistom dobre známa zo slovenských dejín. Prekvapujúcim pre nich bolo historické prepojenie dôb a dejín našich krajín.

Následne sa na základe otvorenej hodiny konal v Ruskom centre vedomostný kvíz, venovaný životu a dielu L. N. Tolstého. Najlepší znalci dostali ceny s logom fondu “Russkij mir“.

Stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére a ukončilo sa posedením pri čaji s ruskými sladkosťami. Prítomní sa lúčili v nádeji na opätovné stretnutie a príležitosť sa opakovane dotknúť veľkej ruskej kultúry.