Русская версия Slovenščina English

Návšteva Slovensko-ruskej školy v Bratislave

Slovensko - ruská základná škola v Bratislave začala svoju činnosť od 1. septembra 2017.

Školu realizujú slovenské súkromné osoby s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Tento jedinečný projekt zahŕňa činnosť základnej školy s vyučovaním predmetov v slovenskom a ruskom jazyku. Cieľom školy je dosiahnuť perfektnú slovensko-ruskú dvojjazyčnosť (i s ovládaním anglického jazyka), aby absolventi školy po ukončení 9. ročníka mohli pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej strednej škole v Slovenskej republike alebo v Ruskej federácii, či na iných stredných školách vo svete.

Hovorí zakladateľ školy Jozef Bača: „Už dnes má naša škola priamy kontakt s bilingválnym slovensko-ruským gymnáziom v Bratislave, ktoré je jednou z potenciálnych kvalitných stredných škôl pre pokračovanie v štúdiu našich budúcich absolventov. Užite si s nami príjemnú atmosféru a neopakovateľné prostredie!“

Dňa 1. februára 2018 navštívil Slovensko – ruskú ZŠ v Bratislave veľvyslanec Ruskej federácie  na Slovensku A. L. Fedotov. Veľvyslanec zablahoželal deťom pri príležitosti skončenia prvej polovice školského roku a zaželal im veľa ďalších úspechov.

Čítajte viac o téme:
https://www.ruskaskola.sk/novinky/vzacna-navsteva-v-nasej-skole

https://www.ruskaskola.sk/ 
https://www.aktuality.sk/clanok/487391/preco-zakladam-rusku-skolu-v-bratislave-rozhovor/