Русская версия Slovenščina English

Opustil nás Alexander Petrovič Somov

(24. august 1949 – 14. október 2017)

Narodil sa v Rusku, vyštudoval Voronežskú stavebnú vysokú školu, pôsobil vo vedúcich funkciách v Sverdlovsku a Moskve.

V roku 1998 sa presťahoval na Slovensko. Bol dlhoročným zástupcom Zväzu priemyselníkov a podnikateľov Ruska na Slovensku.

Vďaka svojej odbornosti a elánu sa v roku 2004 stal jedným zo zakladateľov Paneurópskej vysokej školy, ktorá je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku. Veľa rokov bol jej vedúcim predstaviteľom.

Vždy sa snažil spájať dva blízke slovanské národy, aktívne propagoval na Slovensku ruský jazyk a kultúru. Podieľal sa na vzniku Ruského centra pri Paneurópskej vysokej škole práva, na čele ktorého bol niekoľko rokov.

Počas dlhých rokov v ňom krajania cítili oporu. Stratili sme kolegu, verného priateľa a dobrosrdečného človeka.

Smútime! Nezabúdame!

Spolupracovníci Ruského centra v Bratislave
Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry