Русская версия Slovenščina English

Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"

Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"30.06. 2016 sa vo výstavnej sále galérie Aircraft v Bratislave uskutočnilo otvorenie unikátnej umeleckej výstavy ruských autorov „Jún. 22. Na strane človeka", ktorá je venovaná tragickému dátumu začiatku Veľkej vlasteneckej vojny.

Názov výstavy je prebraný z listov laureáta Nobelovej ceny Hermanna Hesseho ešte z čias Prvej svetovej vojny a má hlboký význam. Jeho slová sú dnes veľmi aktuálne. „Nacionalizmus nemôže byť ideálom - toto je obzvlášť jasné teraz, kedy mravné piliere, sebakázeň a rozum duchovných vodcov z tej, aj druhej strany preukázali úplnú bezmocnosť. Ja osobne sa pokladám za vlastenca, ale v prvom rade som človek, a, keď sa jedno nezhoduje sdruhým, vždy sa staviam na stranu človeka."

Organizátormi výstavy je niekoľko ruských a slovenských organizácií: Ruská akadémia umenia, Povolžské oddelenie Ruskej akadémie, Zväz umelcov Ruska, Európske centrum výtvarného umenia (Bratislava, Slovensko), Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, Európska akadémia bezpečnosti, Ruské centrum v Bratislave.

Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"Expozícia ponúka práce mladých ruských profesionálnych umelcov, absolventov Moskovského štátneho umeleckého inštitútu V. I. Surikova. Vystavených je viac ako 60 prác rôznych žánrov: maľby, kresby, inštalácie, digitálne diela. Návštevníkom sa otvoril obraz strašných vojenských dní, tragických strát, hladu a hrdinstva sovietskych ľudí. Majstrovstvo a talent umelcov prinútil návštevníkov znovu prežiť obavy a úzkosť vojenských dní.

Výstavu otvoril radca-minister Veľvyslanectva Ruskej federácie na slovensku A. Šabanov, hostí privítal veľvyslanec Bieloruska V. Serpikov. Zvláštne pozdravy organizátorom aj účastníkom venoval minister kultúry Ruskej Federácie Vladimir Medinskij a prezident Ruskej akadémie umenia, národný umelec ZSSR a Ruska Zubar Cereteli. Pred návštevníkmi výstavy prehovoril aj predseda Povolžského oddelenia Ruskej akadémie umenia, známy umelec K. Chudiakov, ktorý venoval prezidentovi Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, predsedovi správnej rady Európskeho centra výtvarných umení, početnému akademikovi Povolžského oddelenia Ruskej akadémie vied a profesorovi Igorovi Bondarenko striebornú medailu Ruskej akadémie umenia.

Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"V Ruskom centre prebehlo priateľské stretnutie umelcov Ruska a Slovenska. Účastníci si vymieňali názory a dojmy o výstave, dohodli sa na ďalšej spolupráci.

Vernisáž výstavy "JUN 22, na strane človeka"K otvoreniu výstavy je vydaný aj katalóg s ilustráciami a popisom ideí, ktoré zjednotili expozíciu. Umeleckú atmosféru podporilo aj vystúpenie súboru krajaniek „Divčata". Piesne z vojnových rokov nastolili priateľskú atmosféru, veľa návštevníkov spievalo spolu s nimi apo skončení piesní znel dlhý potlesk. Na otvorené tiež vystúpil známy slovenský operný sólista Ján Babjak, ktorý zaspieval niekoľko klasických árií a populárnych piesní.

V závere sa uskutočnila recepcia. Návštevníci sa rozprávali s organizátormi a autormi, pozerali si práce a vymieňali si svoje názory. Na otvorenie prišli krajania z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, predstavitelia veľvyslanectiev, organizácií a občianskych združení, predstavitelia bratislavských umeleckých škôl a tiež slovenské médiá.